Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan omfattar hela kommunen och ska redovisa kommunens vilja för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras.

Ny översiktsplan antogs 28 november

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november om att anta ny översiktsplan för Skurups kommun 2035. Detta dokument kommer att vara ett av Skurups kommuns viktigaste strategiska dokument för den fysiska planeringen och kommer agera som vägvisare och stöd för kommunala beslut. 

 

Översiktsplan för Skurups kommun 2035

Nu gällande översiktsplan antogs 2022-11-28 och går att läsa eller ladda ner under "länkar".

Sidansvarig: Ashley Andersson
Sidan uppdaterad 2023-02-13