Bygga, bo & miljö

Nyhetsarkiv Artiklar

Förslag till detaljplan för fastigheten Skivarp 37:1

[2023-03-30]

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande av bostäder i friliggande form söder om Prästgårdsvägen i Skivarp.

Förslaget till detaljplan är ute på samråd mellan 3/4 och 30/4.

Flygfoto över fastigheten Skivarp 37:1 med detaljplanegränser inritade

Fågelinfluensa - Skåne högriskområde

[2023-03-22]

Nu börjar fåglarna att flytta och första besättningen för säsongen är smittad i Skåne. Läs mer om vad det innebär och vad du ska tänka på som har fåglar här.

Vit svan simmar i en sjö.