Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser.

Du hittar uppgifter om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivande (meddelande) om att protokoll justerats, länk till justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett justerat protokoll tillkännages (meddelas)?

Jo, vi talar om att nu är protokollet justerat och att det nu finns möjlighet att överklaga.

Överklaga

Läs mer om hur det går till att överklaga genom att klicka på länken ”Information om överklagande”.

Kommunfullmäktige

 • Protokoll kommunfullmäktige
  Sammanträdesdatum:
  2021-10-14
  §:
  168-171
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2021-10-15 – 2021-11-06
  Justeringsdatum:
  2021-10-15
 • 2021-09-27
  Sammanträdesdatum:
  2021-09-27
  §:
  152-167
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2021-10-05 – 2021-10-27
  Justeringsdatum:
  2021-10-05

Kommunfullmäktiges presidieberedning

 • 2021-10-07
  Sammanträdesdatum:
  2021-10-07
  §:
  48-49
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2021-10-11 – 2021-11-02
  Justeringsdatum:
  2021-10-11
 • 2021-10-18
  Sammanträdesdatum:
  2021-10-18
  §:
  48–55
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2021-10-22 – 2021-11-13
  Justeringsdatum:
  2021-10-22

Individ- och omsorgsberedningen

 • Individ oc omsorgsberedningen 2021-10-18

  Sammanträdesdatum:
  2021-10-18
  §:
  § 28-34
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2021-10-27 – 2021-11-21
  Justeringsdatum:
  2021-10-26

Kommunutvecklingsberedningen

Samhällsbyggnadsberedningen

 • SBB 2021-10-12.pdf
  Sammanträdesdatum:
  2021-10-12
  §:
  47-55
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2021-10-19 – 2021-11-11
  Justeringsdatum:
  2021-10-19

Skol- och utbildningsberedningen

Valberedningen

Kommunstyrelsen

Vissa av kommunstyrelsens protokoll publiceras inte med hänvisning till sekretess. Vill du ta del av protokollen är du välkommen att kontakta kommunkansliet kansli@skurup.se

 • Sekretessprotokoll

  Sammanträdesdatum:
  2021-10-04
  §:
  229-232
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2021-10-07 – 2021-10-29
  Justeringsdatum:
  2021-10-06
 • Protokoll kommunstyrelsen 2021-10-04 § 233, 235-241
  Sammanträdesdatum:
  2021-10-04
  §:
  233 och 235-241
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2021-10-07 – 2021-10-29
  Justeringsdatum:
  2021-10-06

Lokala Brottsförebyggande Rådet, BRÅ

Personalutskottet

Protokollen för detta utskott publiceras inte med hänvisning till sekretess alternativt GDPR. Vill du ta del av protokollen är du välkommen att kontakta kommunkansliet kansli@skurup.se
 • Personalutskottet 2021-09-30

  Sammanträdesdatum:
  2021-09-30
  §:
  §57-59 & 61-69
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2021-10-14 – 2021-11-07
  Justeringsdatum:
  2021-10-11

Skol- och utbildningsutskottet

Protokollen för detta utskott publiceras inte med hänvisning till sekretess alternativt GDPR. Vill du ta del av protokollen är du välkommen att kontakta kommunkansliet kansli@skurup.se

Socialnämndsutskott

Protokollen för detta utskott publiceras inte med hänvisning till sekretess alternativt GDPR. Vill du ta del av protokollen är du välkommen att kontakta kommunkansliet kansli@skurup.se

Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg

Protokollen för denna nämnd publiceras inte med hänvisning till sekretess alternativt GDPR. Vill du ta del av protokollen är du välkommen att kontakta kommunkansliet kansli@skurup.se
 • Justerat protokoll Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg 2021-10-18, §§ 157-174

  Sammanträdesdatum:
  2021-10-18
  §:
  §§ 157-174
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2021-10-20 – 2021-11-11
  Justeringsdatum:
  2021-10-20

Myndighetsnämnden för miljö och byggnad

Protokollen för denna nämnd publiceras inte med hänvisning till sekretess alternativt GDPR. Vill du ta del av protokollen är du välkommen att kontakta kommunkansliet kansli@skurup.se

Kungörelse enligt Plan- och bygglagen (PBL)

Kungörelse av renhållningsordning avfallsföreskrifter samt kretsloppsplan sk avfallsplan

Valnämnden

Kungörelse slutlig rösträkning

Tillkännagivande av delegationsbeslut som inte ska anmälas

Beslut om upphävande av föreskriften 12 § 3 i Allmänna lokala ordningsföreskrifterna

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2021-08-17

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?