RSS Nyhetsarkiv Artiklar

Välkommen på kosläpp!

[Utbildning & barn]

Lördagen den 22 april välkomnar vi er till vårens härligaste evenemang på Nils Holgerssongymnasiet. Korna släpps i två omgångar, klockan 11.00 samt klockan 14.00. Vi kan garantera att vårkänslorna...

Kor springandes i solsken som nyfiket tittar mot kameran. gul byggnad, blå himmel.

Förslag till detaljplan för fastigheten Skivarp 37:1

[Bygga, bo & miljö]

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande av bostäder i friliggande form söder om Prästgårdsvägen i Skivarp.

Förslaget till detaljplan är ute på samråd mellan 3/4 och 30/4.

Flygfoto över fastigheten Skivarp 37:1 med detaljplanegränser inritade

Sommarsimskola

[Uppleva & göra]

Skurups kommun erbjuder under sommaren simskola till barn boende i Skurups kommun. Måndagen den 27 mars kl 08:00 öppnar anmälningen till simskolan. Mer information om tider, avgifter och ....

Barn som simmar i en bassäng, leende.

Fågelinfluensa - Skåne högriskområde

[Bygga, bo & miljö]

Nu börjar fåglarna att flytta och första besättningen för säsongen är smittad i Skåne. Läs mer om vad det innebär och vad du ska tänka på som har fåglar här.

Vit svan simmar i en sjö.