Grundskola f-9

Från och med det året ditt barn fyller sex år har barnet en plats i en av våra grundskolor. Idag har du som är vårdnadshavare möjlighet att fritt önska vilken grundskola som du vill att ditt barn ska gå i.
I Skurups kommun finns sju kommunala grundskolor där du som vårdnadshavare och barn alltid är välkommen att hälsa på.

 

Viktigaste målen

Att varje elev ska nå de nationella målen är en självklart viktig målsättning för oss. För att kunna nå de uppsatta målen måste de vara trygga, känna studiero och arbeta i en god lärandemiljö. 

"Jag duger, jag kan och jag vill' är känslor och upplevelser som varje barn och elev ska bära med sig när de lämnar skolan. De ska ha goda kunskaper, färdigheter, självför­troende samt en vilja och förmåga att delta i och utveckla ett demokratiskt samhälle. Kunskapen om att en lyckad skolgång utgör den viktigaste faktorn för ett bra vuxenliv ska utgöra utgångspunkten för allt arbete inom utbildningen i Skurups kommun.

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Skol- och utbildningsförvaltningen eller någon av rektorerna. Via länkarna i menyn kan du läsa mer om respektive skola.

Tänk på...

Skicka inte känslig information till exempel personuppgifter via våra sociala medier.
Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden.

Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om så skulle ske tas inläggen bort.

 

 

 

 

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2023-02-09