Grafisk profil

Det är viktigt med en enhetlig grafisk profil för att allmänheten ska få en tydlig och positiv bild av kommunen. Syftet är också att lätt kunna identifiera all information som kommer från Skurups kommun.

Syftet med en enhetlig grafisk profil

Det är viktigt med en enhetlig grafisk profil för att allmänheten ska få en tydlig och positiv bild av kommunen. Syftet är också att lätt kunna identifiera all information som kommer från Skurups kommun. Profileringsarbetet handlar om att få den bild andra har av vår kommun (image) att till så stor del som möjligt sammanfalla med vår egen uppfattning och önskan om hur vi vill att andra ska uppfatta oss (profil).

Kommunens logotyp ska förmedla den kvalitet som kommunens tjänster, medarbetare och organisation representerar.

Skurups kommuns logotyp, svart silhuett med Nils Holgersson sittandes på en gås. Fler gäss i bakgrunden, grönt fält, hav, ljusblå himmel och sol.
Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2021-09-13