Vuxenutbildning

Vuxenutbildning är i första hand till för dig som är över 20 år och inte har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasiet och som vill

  1. komplettera tidigare studier
  2. läsa in kurser för högskolebehörighet
  3. skaffa dig en ny yrkesutbildning.

I Skurups kommun finns möjlighet för vuxna att utbilda sig både på Nils Holgersson vuxenutbildning, på folkhögskolan och via studieförbund.

Komvux fem skolformsdelar

Grundläggande nivå 

Komvux på grundläggande nivå erbjuder möjlighet för vuxna som av olika skäl inte har genomgått grundskola att göra det. 

Gymnasial nivå

Komvux på gymnasial erbjuder möjlighet för vuxna att läsa in en fullständig utbildning på gymnasienivå eller att komplettera tidigare studier inom gymnasiet. Såväl yrkesinriktade som högskoleförberedande utbildningar erbjuds.

SFI

Svenska för invandrare erbjuder möjlighet för invandrare att studera det svenska språket integrerat med information om hur det svenska samhället fungerar

 

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå

Utbildningarna som särskild utbildning riktar sig till vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning eller som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en förvärvad hjärnskada.


Sidansvarig: Therese Nilsson
Sidan uppdaterad 2023-09-07