Vindkraft

Sveriges politiska ledning har tagit tydlig ställning för en utbyggnad av förnyelsebar energi, däribland vindkraft. De största fördelarna med vindkraftsproducerad el fås på nationell nivå i form av miljövänlig el medan nackdelarna upplevs lokalt till exempel buller, skugga från rotorbladen, påverkan på fågelstråken samt visuell påverkan.

I Skurup hade vi 2002 en folkomröstning angående etablering av havsbaserad vindkraft längs sydkusten. Kommuninvånarna i Skurup röstade med en liten marginal Nej.

Istället har kommunen under 2008-2009 tagit fram ett förslag till en vindkraftspolicy för landbaserad vindkraft. Policyn beräknas antogs under hösten 2009. Den senaste versionen finns att ladda ner under länkar.

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2016-04-27