Vindkraft

Sveriges politiska ledning har tagit tydlig ställning för en utbyggnad av förnyelsebar energi, däribland vindkraft. De största fördelarna med vindkraftsproducerad el fås på nationell nivå i form av miljövänlig el medan nackdelarna upplevs lokalt till exempel buller, skugga från rotorbladen, påverkan på fågelstråken samt visuell påverkan.

I Skurup hade vi 2002 en folkomröstning angående etablering av havsbaserad vindkraft längs sydkusten. Kommuninvånarna i Skurup röstade med en liten marginal Nej.

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2023-06-15