Vattenskoter

På den här sidan finns information om vattenskoter, till exempel om vilka lagar som gäller, var man får köra och vad man som förare bör tänka på.

 

Säkerheten främst – tänk på följande!

  • Välj din färdväg med omsorg
  • Anpassa din fart
  • Undvik platser där människor badar
  • Tänk på att inte störa djurlivet
  • Undvik att köra vattenskoter i grupp
  • Vattenskotrar kan locka till ett mer lekbetonat beteende på sjön, i vissa fall busåkande men ta det försiktigt, tänk på dina medmänniskor. Du som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns.
  • Lagen medger stora friheter för den som färdas på sjön, samtidigt ska utrymmet räcka till för alla. Tänk noga igenom sättet du kör på, att det är lagligt innebär inte med nödvändighet att det är lämpligt.

Vattenskotern jämställs med båt sjötrafikrättsligt

Vattenskotrar jämställs sjörättsligt med andra typer av fritidsbåtar. Det betyder att den som kör vattenskoter har samma ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de sjövägsregler som finns och att känna till de lagar som gäller. Alla bestämmelser kring nykterhet, fartgränser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller för såväl förare av vattenskoter som för förare av övriga båtar och fartyg.

Åldersgräns på 15 år

Enligt vattenskoterförordningen gäller sedan 1 juni 2019 att det endast är tillåtet att köra vattenskoter för den som fyllt 15 år. Eftersom paragrafen om åldersgräns saknar sanktion och personer under 15 år inte är straffmyndiga, finns inte någon påföljd för den som bryter mot förbudet.

Sidansvarig: Malin Ekblad
Sidan uppdaterad 2022-01-04