Vatten och avlopp

På denna sida hittar du samlad information om vatten och avlopp. Här finns även aktuell driftsinformation.

 

Aktuellt

VA-information hittar du här:


Missfärgat vatten i Skivarp
2021-10-22 11:00


Efter ett strömavbrott vid Skivarps vattenverk finns det en risk att vattnet i din bostad har blivit missfärgat.

16.23 Uppdatering: Huvudledningarna är nu spolade men ledningarna som går till respektive hus är inte spolade. Detta kan innebära tillfälligt smutsigt vatten. Spola i 10-15 minuter så att vattnet blir klart igen.

 

Vattenverket genomför underhållsarbete 4/10-6/10 i delar av Skurups kommun

2021-10-07. Nu är underhållsarbetet som pågick måndag till onsdag klart, och vi vill tacka kommuninvånarna på berörda platser för sparsamhet med vattnet - vilket bidrog till att vattenleveransen fungerade under arbetets gång. 

2021-09-29. Ett underhållsarbete genomförs på en av vattenverkets anläggningar med start på måndag 4 oktober klockan 07.00 och beräknas pågå till onsdag 6 oktober klockan 22.00.

- Det är en viktig åtgärd vi genomför på anläggningen, ett underhållsarbete som behöver göras för fortsatt god vattenleverans under lång tid framöver, säger Tobias Larsson, VA-Driftledare.

Vi ber boende i Skurup, Janstorp, Slimminge och Lindby (med omnejd) att vara sparsamma med vattnet, eftersom underhållsarbetet medför minskad kapacitet på vattenleveransen under perioden som arbetet pågår.

Tips inför arbetsperioden för berörda områden

Vi rekommenderar boende i berörda områden att förbereda under helgen och hälla upp vatten i behållare/kärl ifall störningar på vattenleveransen skulle uppstå.

Vattenkran, vattenstråle, blomma, köksredskap och frukt i bakgrunden.

 

Utredningsarbete Sjölandet

Med start måndag den 13 september utför VA inventering av ledningsnätet på Sjölandet. Vi utför inmätning och funktionsprov av VA-system. Arbetet utförs av kommunens egen personal.

---

Bra att veta om vattenförbrukning

 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • Varje person gör i snitt av med 140 liter vatten per dag.

Spara vatten - stäng kranen

Här får du lite tips hur du kan spara vatten i vardagen:

 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.

Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt

 • Vattna tidigt på morgonen och med kanna - undvik att vattna när det är som varmast.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning.
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
 • Anlägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under sommartid. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.

Vid torka och låga vattennivåer kan bevattningsförbud införas

Här kan du läsa mer om vad som gäller när bevattningsförbud råder. Vid bevattningsförbud är det förbjudet att använda kommunalt vatten till:

 • Bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna)

 • Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
 • Fylla pooler eller byta vatten i pooler och spabad
 • Högtyckstvätta exempelvis fasader och fordon

Om dricksvattnet tar slut

Om bevattningsförbudet inte hörsammas och dricksvattnet tar slut kommer huvudmannen, Skurups kommun, att placera ut nödvattentankar så att berörda invånare kan klara sina mest grundläggande behov. Vattenuttaget från nödvattentankar är förenat med kokningsrekommendation.

Kokningsrekommendation

 • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning
 • Koka upp dricksvattnet i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt
 • Det räcker att koka upp vattnet-det behöver inte koka en viss tid
 • Förvara dricksvattnet i en väl rengjord behållare, gärna i kylskåpet

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du bryter mot bevattningsförbudet kan huvudmannen komma att stänga av vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka. Detta med stöd av LAV-Lagen om Allmänna Vattentjänster. För att en vattenavstängning ska bli aktuell krävs enligt 43§ LAV att följande kriterier uppfylls:

 1. Fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt denna lag.
 2. Försummelsen är väsentlig
 3. Avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa
 4. Huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig tid att vidta rättelsen
 5. Fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 inte vidtagit rättelse inom skäliga tiden

Alla fem punkter ska besvaras jakande för att avstängningen ska kunna ske. Det är fastighetsägaren som adresseras i samband med vattenavstängning. Skälig tid är 14 dagar.

Dricksvatten i Skurup

Dricksvattnet i Skurups kommun håller generellt hårdhetsgraden 7-9° dH (tyska hårdhetsgrader). Undantaget är vattnet som kommer från Stenbergets vattenverk där hårdheten ligger lite högre - 11-13° dH.

Enligt livsmedelverkets riktlinjer räknas kommunens vatten som medelhårt förutom Stenberget som räknas som hårt. Med hårt vatten menar man mängden kalcium (i dagligt tal kalk) i vattnet. Om kalciumhalten är hög säger man att vattnet är hårt och om halten är låg säger man att vattnet är mjukt.

För naturen är det bättre ju mjukare vattnet är då det går åt mindre mängd disk- och tvättmedel. Det innebär också att ledningar inte kalkar igen lika lätt. Gränsen för mjukt vatten går vid 5° dH.

Utbyggnad av vattenledning, Skurup-Skivarp

Nu startar utbyggnaden av vattenledningen mellan Skurup och Skivarp och första etappen är Skivarp-Torsjö.

Skanska är kommunens entreprenör i detta projekt och de kommer att etablera sig på parkeringsplatsen vid Ramsbovägen-Möllevägen, vilket innebär att antalet p-platser blir begränsade.

Det kan också bli begränsad framkomlighet på Kyrkovägen i Skivarp, aktuell status kommer att uppdateras på denna sida efterhand.

Arbetet beräknas pågå året ut.

Sidansvarig: Anders Densfelt
Sidan uppdaterad 2021-10-22