Avgifter och regler inom vård och omsorg

Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm med mera beskrivs i informationsbroschyren Avgifter inom vård och omsorg.
Du hittar även broschyren under länkar.

Sidansvarig: Regina Silvander
Sidan uppdaterad 2022-02-11