Vänorter

Skurups kommun har Niepars i Tyskland som vänort sedan år 1996.

 

Vänortsutbytet fokuserar på skolutbyte, näringslivsutbyte och kulturutbyte

Skurups kommun har årligen utbyte med vänorten Niepars. Skolutbyte, kulturutbyte och ledningsutbyte sker löpande som en del i vänortssamarbetet.
Vartannat år besöker representanter från Skurup vänorten Niepars och vartannat år är det omvända dvs att Niepars besöker Skurup.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02