Valnämnd

Valnämnden är en obligatorisk nämnd i den politiska organisationen. Nämndens fem ledamöter och fem ersättare väljs av kommunfullmäktige för fyraårsperioder.

 

Nämndens uppgifter

Nämndens uppgifter är att ansvara för genomförande av val till riksdag, kommunfullmäktige och landsting (i Skåne det så kallade regionfullmäktige), folkomröstningar samt val till Europaparlamentet.

Valnämnden ansvarar också för det praktiska arbetet kring ett val, t.ex. att se till att det finns vallokaler och ge information till väljarna, lägga ut röstsedlar samt utse personer som tar emot och räknar rösterna. Vanligtvis sammanträder valnämnden bara de år då det är allmänna val eller folkomröstningar. 

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02