Val 2018 till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Söndagen den 9 september 2018 är det val till riksdagen, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och i Skåne regionfullmäktige. Här hittar du all information om valet och röstning.

Information från Valmyndigheten

  • Telefonnumren till länsstyrelsen och kommunen som anges på röstkorten inför valen den 9 september har bytt plats. Det är korrekta telefonnummer som anges på röstkorten, men de står på fel plats.
  • Tryckfelet har ingen betydelse för väljarens rösträtt och röstkortet går att använda som vanligt.
  • Valmyndigheten beklagar det inträffade och förstår att det kan leda till förvirring.

Det innebär att väljare som ringer till länsstyrelsen för att t.ex. begära rättelse i röstlängden istället hamnar hos sin kommun, samt att väljare som ringer till sin kommun för att t.ex. få veta mer om förtidsröstningslokaler hamnar hos länsstyrelsen.

Tryckfelet finns på samtliga röstkort i landet, vid framställning av dubblettröstkort är uppgifterna korrekta.

Tryckfelet påverkar inte väljarens möjlighet att rösta, och Valmyndigheten planerar inte att skicka ut nya röstkort. Röstkorten är redan under distribution och anländer till de röstberättigade senast den 22 augusti, det vill säga senast 18 dagar innan valdagen. Det är för kort om tid för att trycka nya.

 

Allmänna val

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. I Sverige är dessa rättigheter angivna i grundlagen. Där står det bland annat att all offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Vart fjärde år är det val till riksdag, landsting och kommuner. Då ska landets röstberättigade invånare utse vilka personer som ska representera människorna i Sverige. Representanternas uppgift är att se till att folkets vilja genomsyrar besluten som fattas i riksdagen, landstingen och kommunerna. Genom att rösta kan vi således välja vilken riktning vi vill att landets politik ska ta samt ändra på det vi är missnöjda med. Valen gör oss delaktiga i det som händer i vårt samhälle.

I Sverige har vi proportionella val, vilket betyder att respektive parti blir representerat i riksdag, landsting, kommunfullmäktige och Europaparlament med det antal mandat (representanter) som står i förhållande till det antal röster som varje parti erhåller.

De allmänna valen hålls numera den andra söndagen i september månad efter ett riksdagsbeslut år 2010. Det senaste valet ägde rum den 14 september 2014. Nästa val till riksdag, landsting och kommuner hålls söndagen den 9 september 2018.

Vem har rösträtt

Alla svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller har varit folkbokförda i Sverige har rätt att rösta i de allmänna valen och vid folkomröstningar. Medborgare i alla EU-länder samt Norge och Island som är folkbokförda i Sverige och som fyller 18 år senast på valdagen har rösträtt till kommunalval och landstingsval. Utländska medborgare från andra länder måste ha varit folkbokförda i Sverige minst tre år i följd före valdagen för att få rösta i kommun- och landstingsvalen.

I valet till Europaparlamentet har alla röstberättigade personer, som är medborgare i ett EU-medlemsland och är folkbokförda i Sverige rätt att rösta i Sverige.

 

Val till Europaparlamentet 2019

Förutom att välja vilka personer som ska representera vår vilja i Sveriges riksdag, landsting och kommuner har vi även möjligheten att välja vilka personer som ska representera våra intressen i de beslut som fattas inom Europeiska Unionen. Detta görs under valet till Europaparlamentet, eller EU-valet, vilket hålls vart femte år.

Det senaste valet till Europaparlamentet ägde rum den 25 maj 2014 och nästa val äger sannolikt rum den 23-26 maj 2019.

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2021-09-23