Val 2022 till riksdag, kommun- och regionfullmäktige

Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdagen, kommunfullmäktige, och regionfullmäktige. Här hittar du all information om valet och röstning.

Allmänna val

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. I Sverige är dessa rättigheter angivna i grundlagen. Där står det bland annat att all offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Vart fjärde år är det val till riksdag, region och kommuner. Då ska landets röstberättigade invånare utse vilka personer som ska representera människorna i Sverige. Representanternas uppgift är att se till att folkets vilja genomsyrar besluten som fattas i riksdagen, regionerna och kommunerna. Genom att rösta kan vi således välja vilken riktning vi vill att landets politik ska ta samt ändra på det vi är missnöjda med. Valen gör oss delaktiga i det som händer i vårt samhälle.

 

Proportionella val

I Sverige har vi proportionella val, vilket betyder att respektive parti blir representerat i riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlament med det antal mandat (representanter) som står i förhållande till det antal röster som varje parti erhåller.

De allmänna valen hålls den andra söndagen i september månad. Det senaste allmänna valet ägde rum den 9 september 2018. Nästa val till riksdag, regioner och kommuner hålls söndagen den 11 september 2022.

 

Vem har rösträtt

Alla svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller har varit folkbokförda i Sverige har rätt att rösta i de allmänna valen och vid folkomröstningar. Medborgare i alla EU-länder samt Norge och Island som är folkbokförda i Sverige och som fyller 18 år senast på valdagen har rösträtt till kommunalval och regionval. Utländska medborgare från andra länder måste ha varit folkbokförda i Sverige minst tre år i följd före valdagen för att få rösta i kommun- och regionvalen.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-12-21