Grävmaskin, vägarbetare, hus, stängsel och fler maskiner och hu i bakgrunden. Ljus himmel och sol.

Aktuella vägarbeten

Här finns information om planerade större och trafikpåverkande vägarbeten.

 

Sockenvägen (Abbekås) stängd 3/4-7/4 på grund av VA-arbete

På grund av ett VA-arbete stängs Sockenvägen vid korsningen med väg 9 mellan 3/4 och 7/4. För att boende och nyttofordon skall kunna ta sig ut och in från området öppnas gång- och cykelvägen (grön pil i kartbild) som förbinder Fredrika Wallis väg med Metta Jörgens Väg tillfälligt upp för motorfordonstrafik, men stängs så fort arbetena är avslutade. Samtliga boende måste alltså använda Kalmarvägen för in- och utfart från området. Följ omledningsskyltningen, kör försiktigt och visa hänsyn.

Flygfoto över södra Abbekås som visar vägavstängning och trafikomledning


Avstängningar Stortorget samt del av Vaktgatan 27/3-2/4 

På grund av tivoli på Stortorget är 24-timmarsparkeringen (östra delen närmast Vaktgatan) på Stortorget avstängd 27/3-2/4. Även Vaktgatan mellan Lilla och Södra Torggatan är avstängd. Ortofoto över Stortorget i Skurup som visar avstängd del

VA-arbete stänger del av Kyrkogatan 27-30/3

Ett VA-arbete i höjd med Folkhögskolan stänger Kyrkogatan för genomfartstrafik mellan Jörgensgatan och Smedgatan/väg 721. Omledning sker via väg 768-Östergatan-Föreningsgatan. Arbetet pågår 27-30/3, följ orange omledningsskyltning och kör försiktigt.
 
alt

VA sanering på Södergatan-Svaneholmsvägen 

 

Trafikinfo etapp 1 och 2, 2022-12-05 till 2023-04-14 (preliminär sluttid), uppdaterad 230317

VA-saneringen på Svaneholmsvägen når inom kort upp till korsningen med Västra Spetsgatan och från och med måndag 2023-02-06 gäller följande:
  • Svaneholmsvägen är stängd för genomfartstrafik från cirkulationsplatsen i korsningen med Backgatan ned till Jakobsgatan (A, grön sträcka). Boende med infart från Svaneholmsvägen samt boende på Fenjagatan, Elisefredsgatan, Belegatan och Mimergatan får köra in till sina fastigheter. Omledning sker via Industrigatan - Renhållningsgatan - Maskingatan – Fabriksgatan. Följ orange omledningsskyltning.
  • Boende på Odengatan, Torsgatan och Bragegatan kör in och ut ur området via en temporär infart från Renhållningsgatan. Observera att trafik från Odengatan ut mot Renhållningsgatan har företräde enligt skyltning.
  • Sandgatan och Västra Spetsgatan nås från Rundelsgatan, observera att utfart från Västra Spetsgatan till Svaneholmsvägen ej är möjlig utan Sandgatan och Västra Spetsgatan är återvändsvägar.
  • Det råder parkeringsförbud i båda riktningar på hela Rundelsgatan, Sandgatan och Västra Spetsgatan.
  • Observera att även om schaktarbetena i etappen i stort sett avslutas under sista halvan av mars så kommer trafikregleringen beräknas pågå till 2023-04-14 för att kunna genomföra kompletterande arbeten utan ytterligare avstängningar. 

Kartbild över centrala Skurup som visar Svaneholmsvägens avstängning

Övergripande trafikinformation VA-sanering Södergatan-Svaneholmsvägen

VA-saneringen (byte och omläggning av vatten- och avloppsledningar samt gatuombyggnad) längs Södergatan och Svaneholmsvägen, från Fabriksgatan till Västra Spetsgatan, är ett av de större projekten i Skurups historia. Arbetet inleds 2022-09-28 och kommer att pågå under cirka ett års tid, gatorna beräknas vara färdigställda september 2023. Trafiken på Svaneholmsvägen kommer att påverkas med start 2022-10-21 och kommer att påverkas under de olika etapperna som finns i kartan nedan (klicka för att förstora) eller ladda hem PDF via länken till höger. Alla tider är planerade utförandetider vilket innebär att justeringar kan komma att göras beroende på arbetets framdrift och övriga förhållanden, exempelvis väder. 
 
Under respektive etapp kommer gatan att vara helt stängd för genomfartstrafik på aktuell sträcka. När arbete med delvis uppgrävd gata pågår under de olika etapperna (d.v.s. färgmarkerad sträcka under angivna tider) kommer inte boende med utfart mot Svaneholmsvägen att kunna nå sina fastigheter med bil under större delar av aktuell etapp. Däremot kommer självklart alla att kunna nå sina fastigheter till fots. Boende på Odengatan och Torsgatan kommer att kunna nå sina fastigheter under hela byggtiden via en tillfällig infart, närmare information kommer om detta. Längden på öppna schakt kommer att vara anpassade så att Räddningstjänsten alltid kommer att ha en acceptabel sträcka fram till samtliga fastigheter i händelse av en olycka. Vi rekommenderar boende att parkera sina bilar på anslutande gator under det pågående arbetet. Närmare information om respektive etapp och dess trafikpåverkan kommer att läggas ut på denna sida samt på Skurups kommuns Facebooksida inför varje etappstart. Entreprenören kommer även att informera berörda boende på aktuell sträcka inför varje etapp. 
 
Vi förstår att många kommuninvånares och näringsidkares vardag kommer att påverkas under den tid arbetet pågår och vi kommer göra allt vi kan för att störningarna skall minimeras. Enstaka akuta händelser i form av vattenläckor är alltid en risk under ett så här omfattande arbete och vi kommer informera löpande på skurup.se samt via SMS om akuta händelser. 
 
Kartbild över Södergatan och Svaneholmsvägen som visar de olika etapperna för VA-saneringen
 

Etapp   

Planerad utförandetid

Etapp 1 lila

2022-10-19 till 2022-11-30

Etapp 2 gul

2022-12-01 till 2023-03-21

Etapp 3 blå

2023-03-08 till 2023-04-14

Etapp 4 grön

2023-04-12 till 2023-05-07 

Etapp 5 vit

2023-05-08 till 2023-05-21

Etapp 6 svart

2023-05-22 till 2023-06-04 

Etapp 7 röd

2023-06-05 till 2023-07-09

Etapp 8 orange

2023-08-07 till 2023-09-07

Etapp 9 lila (streckad)

2023-09-07 till 2023-10-25

Tider uppdaterade senast 2023-03-07. 

 
Sidansvarig: Corfitz Nelsson
Sidan uppdaterad 2023-03-30