Avgifter och regler för förskola, fritidshem och ob barnomsorg

Skolverket har beslutat om nya avgiftsnivåer för de kommuner som har en så kallad maxtaxa. De nya högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 2021 till den 31 december 2021. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 50 340 kr.

För frågor kring avgifter kontakta administratör för barnomsorg.

Har du frågor?

- Välkommen att höra av dig till din rektor om du har frågor kring regler och placeringar.

Kontaktuppgifter till rektor finns i kontaktlistan under respektive förskola. 

Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2021-08-23