Upphandling och inköp

Alla varor och tjänster som köps in till Skurups kommun ska konkurrensutsättas. Lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunens inköps- och upphandlingspolicy bestämmer hur upphandlingar ska genomföras.

Kommunens policy och riktlinjer för inköp och upphandling

Kommunfullmäktige har antagit en ny inköps- och upphandlingspolicy som ska fungera som ett styrinstrument i inköps- och upphandlingsprocessen. Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för inköp och upphandling som ska konkretisera policyn.

Lämna anbud

Skurups kommun använder sig av systemet TendSign för en kvalitetssäkrad upphandlingsprocess. Programmet är ett webbaserat verktyg som är kostnadsfritt för anbudslämnaren.  Om du vill hämta underlag och lämna anbud så klicka på länken för respektive upphandling. Första gången måste du registrera dig för att få inloggningsuppgifter.
För support för hantering av upphandlingssystemet, se kontaktuppgifter.
 

Skurups kommun satsar på ny metod för verksamhetsutveckling

Skurups kommun har slutit avtal med tre leverantörer; PWC, HiQ och Äventyret för genomförande av workshops baserade på Google Design Sprints. Det handlar om en metodik för att snabbt testa idéer mot användare innan man sätter igång utvecklingen. Målet är att skapa effektivare och mer tillgänglig service till medborgarna samtidigt som man sparar tid och resurser.

Upphandlingen är resultatet av Innovationsupphandling syd som genomförts i samverkan med Trelleborg och Ystad under 2019. Planen är att de upphandlande kommunerna, var för sig eller tillsammans, kan använda sig av metodiken för att utveckla sin verksamhet utifrån ett problem eller utmaning. Läs mer om innovationsupphandlingen

Sidan uppdaterad 2020-07-14

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?