Trygghet, silhuettbild av vuxen som håller ett barn i handen

Trygghetsmätning 2021

Det har blivit dags för den årliga trygghetsmätningen! Det är en enkät som Polisen och kommunerna gemensamt skickar ut (via brev) en gång om året till ett antal slumpvis utvalda medborgare. Genom mätningen får vi in era synpunkter om trygghetsfrågor som bidrar till det brottsbekämpande arbetet.

 

 

Kunskap leder till utveckling

För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställer vi ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på  kvällarna.  I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde. 


Ju fler svar desto bättre

Vi är mycket angelägna att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt. 
 
– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd. 
 

Resultatet

Resultatet från trygghetsmätningen presenteras senare i år, och kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun. 
 

Konfidentiellt

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag.  Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.
 

Frågor

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta Polisinspektör Mats Trulsson
Telefon 010-56 20 200  
 
Sidansvarig: Leif Liam Rahnasto
Sidan uppdaterad 2021-09-01