Trygg och säker

I Skurups kommun ska man alltid känna sig säker och trygg. Det gäller oavsett om man är bosatt i kommunen permanent eller om man bara är på tillfälligt besök. Olyckor eller andra oönskade händelser ska inte behöva ske, men om de ändå gör det ska vi vara beredda och kunna vidta rätt åtgärder.

Hur definieras trygg och säker?

Man kan definiera innebörden av begreppen trygg och säker på flera olika sätt. Det kan handla om att det finns en Räddningstjänst som kan förebygga bränder och andra olyckor, samt en Räddningstjänst som också agerar på ett snabbt och effektivt sätt när olyckan ändå har skett. Det kan också handla om att göra stadens gator och torg fria från våldsbrott och skadegörelse. Ytterligare en definition kan vara att kommunen ska vara redo den dag händelser som faller utanför det normala inträffar, till exempel långvariga strömavbrott, översvämningar eller extrem kyla för att nämna några.

På dessa sidor kan du läsa mer och även ta del av goda råd inom flera olika områden, oavsett om du är privatperson, företagare eller representant från en förening eller organisation.

Trygghetsmätning 2021: Så samverkar Skurups kommun och polisen för att öka känslan av trygghet

Varje år genomför polisen trygghetsmätningar. Invånarnas enkätsvar ger en bild av hur trygg man känner sig där man bor och rör sig. 2021 års resultat visar på en något försämrad känsla av trygghet totalt i Skurups kommun. Säkerhetssamordnare Sebastian Meglic berättar vad som tros ligga bakom den ökade oron och hur Skurups kommun arbetar för att öka känslan av trygghet i samhället.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi trots en ökning av oron ligger väldigt bra till, säger Sebastian Meglic. Skurups totala problemindex ökade till 2,09 i 2021 års mätning från 1,91 år 2020. Det är framför allt i delområde Rydsgård som vi ser den ökade oron.

Vad är det som har förändrats, som tros ligga till grund för detta?

– Under 2021 inträffade händelser som vi antar påverkar den allmänna uppfattningen om tryggheten i kommunen, med bland annat upprepad skadegörelse, våldsbrott och stenkastningar längs E65:an.

Skurups kommun samverkar med polisen. Veckovisa avstämningar styr bland annat var trygghetsvärdarna rör sig.

Vad ser vi för resultat av denna samverkan?

– Ja, veckovisa avstämningar mellan kommun och polis äger rum för att vi ska få en gemensam lägesbild. I denna samverkan har även tidiga informationsinsatser kunnat sättas in för att förhindra pågående trender som äggkastning mot bostäder och så kallad boffning (sniffning) av deo-spray. Bland annat arbetar fältsekreterarna med informationsutskick till vårdnadshavarna, som i fallet med boffningstrenden.

Kameraövervakningen av Pågatågsstationerna i Skurup och Rydsgård kom på plats under hösten och vi har skickat in en ansökan om övervakning i Stadsparken, men den fick kommunen dessvärre avslag på av Integritetskyddsmyndigheten (IMY). En inventering och genomgång av kamerautrustningen på kommunala skolor påbörjades förra året och fortsätter under 2022.

Vi förväntar oss att kamerorna på Pågatågsstationerna ska minska nedskräpningen och skadegörelsen där. Problemet med nedskräpning upplevs som värre i Rydsgård än i Skurup och Skivarp. I Skivarp ser vi till och med att man tycker att problemet med nedskräpning har minskat.

 
Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-15