Torg och allmänna platser

Stortorget och Erikstorget finns i Skurup. Torghandel bedrivs på Stortorget. Det finns även ett torg i Rydsgård och ett i Skivarp. Här finner du mer information om allmänna platser.

 

Aktuellt

Här publicerar vi aktuell information gällande torg och andra allmänna platser.

Julgranar sökes till allmänna platser

2021-09-22. Har du en gran i din trädgård som skulle kunna pryda någon av kommunens gator eller torg till julen, och som du vill skänka till oss? Då vill vi gärna ha kontakt med dig eftersom kommunteknik påbörjat planeringen inför julen i Skurups kommun.

Välkommen att kontakta oss! 

Kontaktinformation:
Herman Cassee
E-post: herman.cassee@skurup.se
Tel. 0411-53 61 47

 

Syntolkning av film: Två granar som vajar i vinden, ljusblå bakgrund med en sol. Text i film "Vi söker julgranar", och Skurup kommuns logotyp.

Användande av offentlig plats

Serviceförvaltningen är ansvariga för alla offentliga platser i Skurups kommun och är du intresserad av att använda offentlig plats för ett evenemang, byggbelamring, uteserveringar, försäljning osv. behöver du oftast söka polistillstånd.

Vad är offentlig plats?

Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplanerna och som upplåtits för sina ändamål.

Den offentliga platsen tillhör alla. Den ska nyttjas för en mängd olika ändamål för ett brett stadsliv. Offentlig plats för uteserveringar, gatuförsäljare, reklamskyltar och byggupplag är exempel på användande.

Serviceförvaltningen är kommunens förvaltare av bland annat allmän plats, vilket innebär att förvaltningen kan upplåta den allmänna marken till exempelvis konserter,personalfester, försäljning med mera.

Ordningslagen bestämmer

Ordningslagen styr hur markupplåtelsen ska gå till. Lagen utgår från begreppet offentlig plats. Det innebär att all användning av mark som antingen är allmän plats eller mark dit allmänheten har tillgång eller som används för allmän trafik kräver tillstånd från polismyndighet.

I den lokala ordningsstadgan för Skurups kommun finns vissa ordningsregler för användning av offentlig plats och allmänna försäljningsplatser. I samband med att man får tillstånd att använda en offentlig plats ställs villkor på hur marken får användas. Läsa noggrant igenom villkoren för att undvika missförstånd.

Sidansvarig: Linn Fox
Sidan uppdaterad 2021-09-23