Svaneholm

Svaneholms slottsområde är ett av Skurups kommuns mest välbesökta utflyktsmål har mer än 90.000 besökare varje år. Förutom slottet besöker du slottsträdgården, vandrar på lederna runt sjön eller besöker galleriet med visningsträdgården som ligger alldeles intill. Blir du hungrig erbjuder slottsrestaurangen dagens lunch och á la carte. Har du egen matsäck med dig är det bara att lägga ut filten i den vackra parken...

 

Runt Svaneholmssjön finns en tillgänglighetsanpassad slinga på 27 km, kallad Jaktstigen

 

Tillgänglighetsanpassad led med naturupplevelser på nära håll

Området kring Svaneholms slott bjuder på många möjligheter till naturupplevelser och rekreation. Promenera i Hästhagens naturreservats vackra bokskog, hyr en roddbåt och fiska i Svaneholmssjön eller följ den tillgänglighetsanpassade jaktslingan på ca 2,7 km runt sjön, som tar dig genom vacker ädellövskog och trolsk miljö i alsumpskog.

Längs stigen finns ett antal grillplatser, ett gym och är försedd med utsiktsplatser och spänger, så att du kan gå torrskodd hela vägen.

Längs stigen finns ett antal grillplatser och också ett ute gym


På flera platser längs vandringsstigen finns vackra utsiktsplatser över sjön.

På flera platser längs vandringsstigen finns vackra utsiktsplatser över sjön...

Skurups kommun har fått två nya naturreservat

Norrskog är ett av Svaneholmsområdets nya naturreservat

Norreskog

Vassen är ett av Svaneholmsområdets nya naturreservat

Vassen

Norreskog och Vassen intill Svanholms slott har under 2016 blivit naturreservat. 
Syftet med naturreservaten är att bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda och återställa värdefulla natur och kulturmiljöer. Områdets ädellövskog och andra ingående natur- och kulturmiljöer samt områdets långa kontinuitet som trädbärande mark med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras. Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 


Området har, med utgångspunkt i det tidiga 1800-talets enskiftesform som initierades  på Svaneholm, ett särskilt bevarandevärde utifrån sin nationella betydelse för den jord- och skogsbrukshistoriska landskapsutvecklingen i Sverige. Det har därigenom särskilt stor potential att belysa sambandet mellan natur och kultur då det gäller biologisk mångfald och det biologiska kulturarvet. Området har också en stor potential för att skapa ökad förståelse och ökat intresse hos brukare och besökare för sambandet mellan natur- och kulturmiljövärden.

Läs mer om naturreservaten på Länsstyrelsens hemsida, se länk

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2021-08-25