Stöd till familjen, vi finns här för er!

Föräldrar vill sina barn väl, men kan hamna i sådana svårigheter att de behöver samhällets stöd. Hör av er till oss på Individ- och familjeomsorgen. Vi har professionella medarbetare som kan hjälpa er med era problem. 

Föräldrar kan söka hjälp hos socialtjänsten

Det finns verksamheter som är specialiserade på att hjälpa föräldrar att samtala med varandra och att samarbeta kring barnen samt verksamheter som hjälper föräldrar att se och förstå sitt barns behov och utveckla sin samspelsförmåga med barnet och växa i föräldraförmåga med mera.

Det förekommer att föräldrar har så stora egna hinder och svårigheter att de trots goda ambitioner för sina barn inte förmår ge barnen den fostran, omsorg och kärlek barnet behöver. Den som är orolig för att ett barn inte har det tillräckligt bra i sin familj uppmanas kontakta socialtjänsten och anmäla sin oro.

Bräknehus
Bräknehus i tidig höstskrud
Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2023-01-09