Statistik

Här kan du ta del av både Kommunfakta och den senaste befolkningsstatistiken. Uppgifterna om Skurups kommun kommer från Statistiska Centralbyråns, SCB, produkt Kommunfakta.

 

Senaste befolkningsstatistiken

Den 31 december 2017 hade Skurups kommun 15 642 invånare. I slutet av 2020 hade antalet invånare ökat till 16042 invånare enligt statistiska centralbyrån (SCB) - en ökning med 400 invånare, och vi ser en ökad inflyttningstrend till kommunen på grund av dess attraktiva geografiska läge och nybyggnationer. På SCBs webbplats kan du får mer information med aktuell statistik.

Kommunfakta

Kommunfakta innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden. Kommunfakta uppdateras årligen och grundar sig på de senast tillgängliga uppgifterna. Vissa delar av statistiken är nya, andra utgår från 2016, medan viss statistik är äldre (från 2015).

Sidan uppdaterad 2022-01-24