Statistik

Här kan du ta del av både Kommunfakta och den senaste befolkningsstatistiken. Uppgifterna om Skurups kommun kommer från Statistiska Centralbyråns, SCB, produkt Kommunfakta.

 

Senaste befolkningsstatistiken

Den 31 december 2017 hade Skurups kommun 15 642 invånare det är en ökning med 234 personer sen 1 januari 2017

Kommunfakta

Kommunfakta innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden. Kommunfakta uppdateras årligen och grundar sig på de senast tillgängliga uppgifterna. Vissa delar av statistiken utgår från 2016; andra från 2015.

Sidan uppdaterad 2021-10-12