Solenergi

Även på våra breddgrader går det att utnyttja solens energi. Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet!

 

Ett vanligt villatak tar emot ca fem gånger mer energi än husets totala förbrukning under ett år. Solinstrålningen som når marken varierar något mellan södra och norra Sverige, från drygt 1000 kWh/m2 och år för orter i söder till 800 kWh/m2 och år längst i norr.

Solvärme

Solfångarnas värmeproduktion varierar mellan 300 och 600 kWh/m2 och år, beroende på verkningsgrad och vilken typ av system man använder. Det finns solfångare som värmer varmvatten eller som både ger värme och varmvatten. Tänk på att solvärme i kombination med t.ex. en pelletspanna eller en värmepump är en bra kombination.

 

Solel

En anläggning på ca 5 m2 ger ca 1000 kWh el per år och kostar ca 20 000 kr före bidrag. I broschyren "12 steg från idé till verklighet" som finns under länkar finner du mer information kring tekniken och vad du bör tänka på innan du du bestämmer dig för att investera i en solcellsanläggning.

 

Då kan du ansöka om skattereduktion för grön teknik, däribland solceller, och 20 % skattereduktion kan ges på installationsarbetet och material. Det finns också stöd för mikroproducenter som levererar ut på elnätet sin överskottsel, mikroproduktion av förnybar el. 

 

Behövs det bygglov?

Från den 1 augusti 2018 behövs inte bygglov för att montera en solenergianläggning på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Observera att det fortfarande krävs bygglov för en del fastigheter, se nedan för mer information.

Vad krävs för att du inte ska behöva söka bygglov

Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Bygglov krävs i fortsättningen för:

Solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

För ytterligare information och kontaktuppgifter till en bygglovshandläggare, se under länkar "Bygga nytt, bygga om, bygga till". 

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2023-01-09