Smittskydd

Myndighetsenheten miljö hanterar smittskyddsfrågor om människor, bostäder och djur. I de flesta smittskyddsfrågor bistå vi en annan myndighet som leder smittskyddsutredningen med hjälp att ta prover, genomföra intervjuer eller fatta beslut. När det gäller den medicinska aspekten är det sjukvården/veterinär som har ansvaret. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med smittskydd.

 

Smittskyddsområden

  • Människor, exempelvis vid salmonellasmitta från livsmedel eller utomlands och Covid-19.
  • Bostäder, exempelvis råttor eller legionella.
  • Djur, exempelvis smittor i lantbrukets besättningar.

Utredning och åtgärder

I skadedjursbekämpning medverkar miljöenheten i förebyggande syfte, men den fysiska insatsen utförs ofta av saneringsföretag. Privata bostäder har oftast en försäkring för skadedjur. Största vikt lägger vi framför allt vid att förhindra olika typer av smitta från livsmedel.

Vid konstaterad smitta av Legionella hos en patient boendes i Skurups kommun kontaktar Smittskyddet Skåne oss. Vi hjälper då till att ta prover på vatten från den misstänka källan som ett led i smittspårningen. Vi ställer också krav på fastighetsägare att vidta åtgärder i fastigheten om Legionella konstateras. 

Sedan år 2020 arbetar Myndighetsenheten miljö även med att genomföra kontroller vid serveringsställen för att minska smittspridningen av Covid-19. Upptäcks brister vid kontroll som inte åtgärdas riktar myndigheten krav mot verksamhetsutövaren och kan i samband med det stänga verksamheten tillfälligt. 

Samarbete mellan myndigheter

Miljöenheten samarbetar med smittskyddsläkare, smittskyddssköterska och länsveterinär i smittskyddsärenden. En snabbt inkommen anmälan innebär att orsaken till att ett utbrott som har inträffat snabbare kan utredas och spridningen/omfattningen minimeras.

Sidansvarig: Sophie Hedenskog
Sidan uppdaterad 2022-06-09