Smart Little Village 20 april 2023: landsbygdsexpansionen

Smart Little Village är en konferens med fokus på mindre kommuner (5 000 – 50 000 invånare) och deras utvecklingspotential.

Syftet med Smart Little Village är att skapa ett innovativt forum så som Davos är, för mindre kommuner och med en målgrupp bestående av personer med intresse av stadsutveckling för denna kommunstorlek.

 

För tredje året sedan 2017, hoppas vi i år att kunna genomföra Smart Little Village i Skurup. Som så mycket annat har vi fått skjuta fram konferensen två år men nu arbetas det för fullt med ett genomförande den 20 april 2023.

I samarbete med Skurups kommun, Skurups Sparbank samt ett antal företag och kommuner, har konferensen kunnat genomföras på ett framgångsrikt sätt med många intresserade deltagare från både privat näringsliv och kommunala verksamheter.

Program

Konferensen hålls på Skurups Sparbank Arena den 20/4

08.00  REGISTRERING och Kaffe

08.30 Inledning Marcus Willman, Skurups kommun Inga-Lill Hellberg, Skurups Sparbank

Tema Tillväxt

08.40 – 10.00 moderator Åsa Kåryd, Telia

Dan Olofsson, IT-entreprenör, Utvecklingen av Kaxås

Dave Borg, Förvaltningschef Miljö och Samhällsbyggnad, Katarina Borgstrand, Tillväxtchef, Anna Envall-Lundberg, Kommunikationstrateg, Eslövs utvecklingssatsning inom Östra Eslöv!

XXX, Elektroskandia, e-mobility

Siavosh Derakhti, Social entreprenör

Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör Tech Sverige

Michael Herbing, Verksamhetsansvarig Industrins Hus i Lund

Alfred Appelros, Ledamot Riksstyrelsen Företagarna

10.00 – 10.30  Fikapaus

Tema Cirkulär ekonomi och Hållbarhet

10.30 moderator Magdalena Nour, Förändringsledare & Hållbarhets strateg Exceed

Mattias Hansson, VD för International Space Asset Acceleration Company AB "Därför bör du bry dig om Rymden (om du vill bli rik - och rädda Jorden)”

Hervé Corvellec, Professor i företagsekonomi vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet, ”Om den cirkulära ekonomin ska vara hållbar….”

XXXXX, Elektroskandia, Elektrifiering av samhället

Jan Axlund-Horneij, Försäljningschef Kompanjonen gruppen, ”Professionellt återbruk”

Paneldialog med intressanta case från Bjuv, Eslöv, Skurup, Tomelilla och Trelleborg

 
12.00 – 13.00  Mingellunch

Tema Lokal innovation

13.00 – 14.30 moderator Henrik Lundblad, Näringslivs- och exploateringschef Tomelilla

Jan Malmgren, VD för Smarta byar, ”Veberöd, en smart by som inspirerar globalt”?

XXXXX, Trelleborg ”En miljon idéer”

Marie Kry, NewsAigency

Case från Bjuv

Jens Persson, Projektledare TAM Group, ”Skurups handelsplats”

Case från Tomelilla

14.30 – 15.00  Fikapaus

Tema Attraktiv arbetsgivare

15.00 – 15.30 moderator Måns Liljenlov, Employer Brand Manager & Relations Manager PWC

Maria Stellinger Ernblad, Chef Utvecklingsavdelningen Malmö stad

Anna Hilmarsson, Rådgivare och revisionskonsult PWC "Välfärdsbrott"

Tema Malmö-Lund Regionen + Greater Copenhagen + Hamburg

15.30 – 16.25 moderator Johan Wessman, Vd för dansk-svenska Øresundsinstituttet

Panelsamtal med Jörgen Nilsson, VD Trelleborgs hamn, Linus Eriksson, VD Öresundsbron, Stefan Gustafsson, Regionchef Sweco, Christian Hallberg, Näringslivsenheten Hållbar tillväxt Lunds kommun

16.25 – 16.30 Avslut och Tack för idag!

Mer information finns på Smart little villages webbplats.

 

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2023-03-28