Skyddsrum

Kommunfullmäktige har i samråd med Länsstyrelsen beslutat om att Skurups kommun upphör som skyddsområde, därför kommer inga nya skyddsrumsbesked att lämnas.

Ansvar för skyddsrummen

Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar att mängden skyddsrum bevaras. Det görs bland annat genom kontroller. Om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste skyddsrummets ägare åtgärda dem.

Ditt närmaste skyddsrum

Via MSB kan du söka efter närmaste skyddsrum.

Sidansvarig: Eva Osbäck
Sidan uppdaterad 2021-08-12