Skyddsrum

I Sverige finns cirka 64 000 skyddsrum i olika typer av byggnader. De har gemensamt att de har förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. De har även speciell ventilation och en luftsluss för att minimera verkan från giftiga gaser. I fredstid står landets skyddsrum i vänteläge. De stora skyddsrummen används oftast som exempelvis parkeringsgarage och de mindre så kallade normalskyddsrummen används som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler.

Ansvar för skyddsrummen

I Skurup finns det totalt 33st skyddsrum och det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att underhålla skyddsrummet. Detta gäller oavsett om det är ett privat bolag, ett kommunalt bostadsbolag eller en bostadsrättsförening som äger fastigheten. Om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste fastighetsägaren åtgärda dem. Du som fastighetsägare med ett skyddsrum i fastigheten behöver tänka på detta:

  • Du får inte göra förändringar av skyddsrummet som försämrar dess skyddsförmåga.
  • Skyddsrummets standard får inte avvika från den ursprungliga tekniska nivån.
  • Skyddsrummet ska kunna ställas iordning för sitt ändamål inom två dygn.

För att säkerställa att skyddsrum skyddar som de ska och uppfyller ställda krav, utför MSB skyddsrumskontroller och skyddsrumstillsyner.

Det finns inget fastställt tidsintervall för hur ofta MSB ska utföra kontroller eller tillsyner men du kan själv, om du undrar över skicket på ditt skyddsrum, på egen bekostnad anlita en skyddsrumssakkunnig som gör en statusbesiktning.

Broschyr till dig som äger och ska underhålla ett skyddsrum  

Kontakta certifierade skyddsrumssakkunniga

Ditt närmaste skyddsrum

Via MSB kan du söka efter närmaste skyddsrum.

Frågor och svar kring skyddsrum

Vem får använda ett skyddsrum?

Skyddsrum är till för civilbefolkningen alltså inte militären.

Du behöver inte vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige för att få söka skydd i ett skyddsrum.

Det är beräknat att varje person ska ha 0,75 kvm till sitt förfogande i ett skyddsrum

Vad finns i ett skyddsrum?

Vatten upptrappat på kärl, värme, ventilation och filter samt toalettmöjligheter.

Tänk på att du själv behöver ta med dig exempelvis mat, varma kläder, toalettpapper, hygienartiklar och mediciner

Sidansvarig: Eva Osbäck
Sidan uppdaterad 2022-07-27