Skolhälsovården

Skolhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande hos kommunens
ca 2 200 barn och ungdomar. Hälsobesöken genomförs återkommande under skoltiden enligt socialstyrelsens riktlinjer. Här finner du information om våra skolsköterskor och skolläkare. 

 

Skolhälsovårdens personal

Arbetet utförs av skolsköterskor. Skolläkare erbjuds vid behov. 

Skolsköterska Christina Sundqvist
Prästamosseskolan åk 7-9
måndag-fredag
Tel 0411-536322

christina.sundqvist@skurup.se

Skolsköterska Fredrika Tuvesson
Rutgerskolan
Prästamosseskolan åk 4-6
Tel 0411-536274

fredrika.tuvesson@skurup.se

Skolsköterska Anna Kristensson
Alléskolan
Slimmingeby skola
Tel 0738-560286

annasara.kristensson@skurup.se

Skolsköterska Katinka Stridh
Rydsgårdsskolan
Kugghjulets resursskola
Mobil 0738-560310

katinka.stridh@skurup.se

Skolsköterska Johanna Håkansson
Östergårdsskolan 
Mobil 0738-001465

johanna.hakansson@skurup.se

Skolsköterska Julia Bengtsson
Nils Holgersson gymnasiet
Tel 0730-412956

julia.bengtsson@skurup.se

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Ann-Charlott Mårtensson
Mölleskolan, samt Kugghjulets resursskola
Mobil 0411-538205

ann-charlotte.martensson@skurup.se

Skolsköterskor träffas säkrast på överenskommen tid

Skolläkare Richard Selmeus
Varannan onsdag kl 8.30-12.30
 

 

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2023-09-11