Skolbiblioteken

Skolbiblioteken är en pedagogisk funktion. Skolbibliotekets uppdrag definieras av skollagen och nationella kurs- och läroplaner. Under ledning av kompetent personal stärker skolbiblioteket elevernas digitala och språkliga kompetens i en vidgad textvärld.

 

Skollagen om skolbiblioteken

Skollagen säger att elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Det gäller både kommunala och fristående skolor.

Ansvarig skolbibliotekarie/lärarbibliotekarie på respektive skola är:

Maria Eriksson, Hallenborgskolan

Anneli Einarsson, Prästamosseskoklan och Nils Holgersson gymnasieskola

Annci Gånvall, Mölleskolan. 

Lena Aspholm, Rutgerskolan

Johanna Mohlin, Alléskolan

Ann Zander, Slimmingeby skola

Marie Jönsson, Östergårdsskolan

Sidansvarig: Sandra Larsson
Sidan uppdaterad 2021-09-14