Skatepark - 2022

Nu planerar vi för en skatepark i centrala Skurup, 2022! 

Kommunfullmäktige (KF) antog under sommaren 2021 ”Budget 2022” (KF-protokoll)  Öppnas i nytt fönster där fastställdes att en skatepark ska anläggas i centrala Skurup och förläggas till Erikstorget. Via denna sida kommer ni kunna följa projektet. Vi vill gärna ha in era synpunkter och tips, ni gör det via kulturfritid@skurup.se Öppnas i nytt fönster

Erikstorgets totala gräsyta är cirka 2 000 kvm, där minst 900 kvm kommer användas till skateparken.

Skatepark Erikstorget

De senaste åren har det kommit flera medborgaförslag och önskemål i barn- och ungdomsfullmäktige (BUF) om att bygga en skatepark i Skurup.

Skateparken kommer att sätta Skurups kommun på kartan som en attraktiv skatedestination. Vi hoppas att den kommer att locka besökare året runt från såväl närområdet som mer långväga gäster.

Skateparken blir Skurups kommuns andra skatepark i kommunen. Sedan 2013 finns en skatepark i Rydsgård som byalaget anlade.

Skateparkens utformning och bullerutredning (2021-11-18)

Bryggeriet, som ansvarar för projekteringen av skateparken, håller för tillfället på att utforma en första skiss över den framtida skateparken. Skissen har tagits fram med hjälp av skateboardåkare i Skurups kommun. När första skissen är klar kommer en ny träff med brukarna att genomföras. Är ni intresserade av att medverka på en sådan träff lägg ett mail till kulturfritid@skurup.se. Utöver utformningen av skateparken har kommunen beställt en bullerutredning för att säkerställa att bullernivån följer de regler som råder. 

Mobil skateramp vid Erikstorget (2021-10-20)

Från 21 oktober till 5 november kommer det att finnas en mobil skateramp vid Erikstorget där man kan testa på att åka skateboard. Under Skurupsdagen, 23 oktober, kommer det finnas möjlighet att låna skateboard och hjälm. 

Skateramp

 

Sidansvarig: Martin Kalén
Sidan uppdaterad 2021-11-18