Skatepark

Nu planerar vi för en skatepark i centrala Skurup! 

Kommunfullmäktige (KF) har beslutat att en skatepark ska anläggas i centrala Skurup och förläggas till Erikstorget. Via denna sida kommer ni kunna följa projektet. Vi vill gärna ha in era synpunkter och tips, ni gör det via kulturfritid@skurup.se Öppnas i nytt fönster

 

Ett medborgarförslag

De senaste åren har det inkommit flera medborgaförslag och önskemål i barn- och ungdomsfullmäktige (BUF) om att bygga en skatepark i Skurup.

  • Skateparken kommer att sätta Skurups kommun på kartan som en attraktiv skatedestination. Vi hoppas att den kommer att locka besökare året runt från såväl närområdet som mer långväga gäster.
  • Skateparken blir Skurups kommuns andra skatepark i kommunen. Sedan 2013 finns en skatepark i Rydsgård som byalaget anlade.
En översiktsbild i form av en illustration som visar den framtida skateparken på Erikstorget
Skateparken på Erikstorget beräknas stå klar under våren 2024.

Skateparken anläggs under hösten 2023 (2023-06-30)

Upphandlingen avseende anläggandet av skatepark i kommunen är nu färdig. Det blir PEAB som kommer anlägga skateparken i kommunen. Arbetet kommer att påbörjas under hösten och beräknas vara klar till våren. 

Skateparkens utformning och bullerutredning (2021-11-18)

Bryggeriet, som ansvarar för projekteringen av skateparken, håller för tillfället på att utforma en första skiss över den framtida skateparken. Skissen har tagits fram med hjälp av skateboardåkare i Skurups kommun. När första skissen är klar kommer en ny träff med brukarna att genomföras. Är ni intresserade av att medverka på en sådan träff lägg ett mail till kulturfritid@skurup.se. Utöver utformningen av skateparken har kommunen beställt en bullerutredning för att säkerställa att bullernivån följer de regler som råder. 

Mobil skateramp vid Erikstorget (2021-10-20)

Från 21 oktober till 5 november kommer det att finnas en mobil skateramp vid Erikstorget där man kan testa på att åka skateboard. Under Skurupsdagen, 23 oktober, kommer det finnas möjlighet att låna skateboard och hjälm. 

Skateramp

 

Sidansvarig: Martin Kalén
Sidan uppdaterad 2023-09-19