Serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker

För att få servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker behövs ett serveringstillstånd. Du behöver söka tillstånd oavsett om du driver en restaurang eller om du tillfälligt ska göra ett arrangemang som vänder sig till allmänheten eller slutet sällskap. Denna sida innehåller information om krav och ansökan.

Lämplighet

För att kunna beviljas serveringstillstånd måste den som söker vara personligt och ekonomiskt lämplig, det vill säga vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet och ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Lämpligheten gäller både sökande bolag eller person, de personer som ingår i bolagets ledning samt andra personer som har betydande inflytande över verksamheten. För att anses lämplig ska man uppfylla nedan krav.

  •  Vara ostraffad och inte heller vara misstänkt för brott.
  • Ha en välskött ekonomi. Man får till exempel inte ha skatteskulder eller en historik av restföringar hos Kronofogden.
  • Inte varit inblandad i konkurs under de senaste tre åren.
  • Inte fått ett serveringstillstånd återkallat under de senaste tre åren.
  • På ett tydligt sätt kunna visa hur man har finansierat sitt inköp av restaurangverksamheten. Det innebär att man ska kunna visa pengarnas ursprung och att kapitalet anskaffats på ett legitimt sätt.

Mat och kökskrav

För att få serveringstillstånd krävs det att serveringsstället har ett eget kök samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat under hela serveringstiden. Köket ska hålla en viss standard. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter fram till kl. 23. Därefter räcker det med ett fåtal enkla rätter. Matutbudet ska marknadsföras på ett tydligt sätt. Dessa krav gäller så länge verksamheten har ett serveringstillstånd.  

Kunskapsprov

För att visa att du har nödvändiga kunskaper i alkohollagstiftningen måste du skriva ett kunskapsprov. Provet är framtaget av Folkhälsomyndigheten och görs på kommunhuset. Kontakta alkohol- och tobakshandläggaren i samband med ansökan för tidsbokning av provskrivning.

Ansökan

Du kan ansöka om serveringstillstånd via vår e-tjänst. Skulle du vara förhindrad att använda E-tjänsten ber vi dig att kontakta handläggaren.

Handläggningstid

Handläggningstiden för serveringstillstånd till allmänheten är 2 månader efter att ansökan är komplett. Ansökan bedöms vara komplett då samtliga begärda handlingar är inkomna. Ansökningar som inkommer under sommaren har en förlängd handläggningstid med ytterligare cirka 1 månad. Handläggningstiden för slutet sällskap är cirka 2 veckor efter att ansökan är komplett. Beslut om serveringstillstånd fattas av Myndighetsnämnden för miljö och byggnad.

Ansökningsavgift

  • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 6 500 kronor
  • Kunskapsprov alkohollagstiftningen 1 500 kronor/ provtillfälle
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 1 500 kronor
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 600 kronor

 

Sidansvarig: Marcus Strömberg
Sidan uppdaterad 2022-06-09