Samarbete

MalmöLundregionen - MLR

MalmöLundregionen är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Tillsammans tar MalmöLundregionen fram övergripande strategier, lyfter upp hela regionens styrkor och bredd samt samarbetar i praktiska frågor.

 

MLR - en samverkansplattform

Områdena där kommunerna samarbetar är inom näringsliv, fysisk planering, infrastruktur och framtida kompetensförsörjning. MalmöLundregionen arbetar gemensamt för att stärka näringslivets konkurrenskraft i hård konkurrens med andra tillväxtregioner både nationellt och internationellt. Vi gör det genom samverkan med innovation som starkaste verktyg för förändring. Nytt för den kommande femårsperioden är att kommunerna även ska samarbeta kring digitalisering, miljö och klimat.
Samarbetet i MalmöLundregionen handlar om att lyfta regionens styrkor och bredd och stärka MalmöLundregionens roll som regional aktör.
Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2022-05-18