Fakta om Rydsgårdsskolan

Höstterminen 2022 slår Rydsgårdsskolan upp dörrarna för elever och personal. Skolan har åldersgrupperna från förskola till årskurs 6. På den här sidan kan du följa byggprocessen och läsa om visionerna med skolan. 

Om nya skolan

Länk till pressmeddelandet inför byggstart

Korta fakta:

  • Byggnaden är på cirka 6 000 kvm och kommer att rymma 420 elever. 
  • Skolan kommer att ha en fritidsgård, bibliotek och en matsal (med tillagningskök) som går att göra om till ett utrymme för events som konserter eller dylikt.
  • På fasaden följer skolan den inslagna vägen som inleddes med Prästamosseskolan, med lokal anknytning i form av teglade ytterväggar i modern stil.
  • Interiören är ljus och luftig, i två våningsplan och skolan kommer att ha en fantastisk utsikt över slätten.
  • Utemiljön är rymligare än normen för utemiljö vid skolor och kommer bland annat att ha en multiarena.
  • Skolan kommer att ligga i nära anslutning till Rydsgårds arena. 

Aktuellt

 

Rydsgårdsskolan blev namnet!

2021-06-16

Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) kungjorde den glada nyheten när personal och elever samlades utanför skolan den 16 juni, precis innan sommarlovet tar fart!

Eleverna strålade ikapp med solen och när glassarna kom fram höjdes stämningen ytterligare.

Elise, Ellie, Miranda, Isabelle och Amina sitter i gräset med varsin glass: - Vi ser hur skolan byggs när vi går till arenan. Vi lämnade in jättemånga namnförslag. Namnet som vann är bra. Vi hoppas att ventilationen inte låter lika mycket på den nya skolan och så undrar vi om alla kommer få ett eget skåp!

- När eleverna fick möjlighet att vara delaktiga och lämna namnbidrag till den nya skolan i Rydsgård resulterade det i 110 olika förslag. Det var många elever som engagerade sig och ville delta, säger Ulrika Fridh, biträdande chef för skol- och utbildningsförvaltningen.

Skol- och utbildningsförvaltningen sammanställde förslagen och lämnade underlaget till referensgruppens fem politiker. Det vinnande förslaget blev Rydsgårdsskolan, utifrån att det förstärker anknytningen till Rydsgård och är tätortens skola och samlingspunkt- förutom själva skolan kommer även kommunbiblioteksfilial och fritidsgård att finnas i lokalerna. - Namnet knyter även an till namnet på den närliggande sporthallen, Rydsgårds arena, och kommer att bidra till att stärka varumärket i den starka tillväxtfas orten nu befinner sig, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M).

 

Hallå där!

2021-06-14

 

Hallå där, Tobias Nordström, platsansvarig för bygget av Rydsgårds nya skola! Här går det snabbt framåt?

- Ja det stämmer, det har hänt mycket bara den senaste månaden. Betongstommen med väggar och tak kom smidigt på plats och det gick snabbare än vi räknat med från början, vilket vi är väldigt glada över, säger Tobias.

 

Montering av fönster är i full gång och Tobias berättar om hur tankarna går kring ljusinsläppet:

- Skolan byggs med ljuset i åtanke, det ska komma in så mycket dagsljus som möjligt. Stora fönster från andra våningen ger samtidigt en samtidigt fin utsikt över landskapet.

 

Överallt står det stora stöttor mot väggarna och i korridorerna pågår murningsarbeten. Tobias beskriver att de även haft fysisk tillgänglighet med från början och pekar bland annat mot det som kommer bli hisschakt längs en bred korridor. Vi når fram till byggnadens teknikrum.

 

- Från teknikrummet styrs bland annat ventilationen och anläggningen är byggd i Sverige, vilket även gäller för mycket annat som installeras i huset. Kortare transportsträckor bidrar till en bättre miljö, berättar Tobias.


Vad händer härnäst?

- Nästa steg är att installera ventilationsanläggningen men även el, vatten och avlopp, ett arbete som kommer att ta hela hösten, menar Tobias. 

Hallå där!

2021-04-29

 

Hallå där, Tobias Nordström, platschef för bygget av den nya skolan i Rydsgård!

Vad gör ni just nu?

- Just nu reser vi stommen på det som är del två och tre av byggnaden. Vi gjöt precis halva golvplattan i del ett. På måndag gjuter vi plattan till kök och bibliotek, vi drar rör och färdigställer armeringen för det.

 

Den imponerande kranen syns hela vägen från Skurup, vad använder ni den till?

- Den lyfter väggmoduler på plats till andra våningen. Vi valde att använda en ganska vindtålig kran, eftersom det är öppna fält runtomkring.

 

Vad kommer ni att göra i nästa skede? - Att mura fasaden är planerat till vecka 21. Fyra murare kommer att arbeta samtidigt och ett annat arbetslag monterar fönster. Även yttertaket kommer att byggas vecka 20.

 

 

Anläggningsarbete som medför pålning

2020-12-01, redigerad 2020-12-14

 

Vi kommer under hösten fram till strax efter jul att arbeta med anläggningsarbeten för att nå rätt höjd på marken under och kring där byggnaden ska ligga. Då markförhållandena på platsen inte gör det möjligt att grundlägga med en traditionell platta på mark har vi blivit tvungna att utföra projektet med pålning.

 

Provpålning börjar 15/12

Provpålning kommer att utföras med början den 15/12 och uppskattas pågå under vecka 50. Vi i kommer att slå ner cirka 8 pålar för att kunna beräkna längden på övriga pålar som ska tillverkas till projektet. Den huvudsakliga pålningen beräknas påbörjas måndag vecka 3 och pågå under 3-4 veckor.

 

Riskanalys inför pålningsarbetet

Inför arbetet har vi tillsammans med Forcit Consulting utfört en riskanalys där vi tagit i beaktning eventuella spridningar av vibrationer i marken till följd av pålningen.

 

Kartbild med zoner utmärkta som påverkas av pålningen

Inom röd linje

Riskanalysen påvisar att byggnader som ligger inom 50 meter från pålningens arbetsområde ligger inom så kallat riskområde (röd markering). Dessa byggnader kommer att utrustas med direktuppkopplade vibrationsmätare som direkt varnar personalen om vibrationsnivåerna överskrider tillåtna riktvärden.

Inom blå linje

Fastigheter som ligger inom den blå linjen ligger inom området för inventering. Det innebär att byggnader som ligger inom detta område besiktigas innan arbetet påbörjas samt efter avslutat arbete för att säkerställa att inga skador uppkommit på byggnaderna till följd av arbete.

 

2020-12-01

Karta som visar vägarna som den tunga trafiken

Säkra transportvägar till byggplatsen

I trafiklösningen för tillfart till byggplatsen har vi framför allt prioriterat att inte utsätta Hallenborgskolans elever för risker.

Samtliga tunga transporter går via Norregatan in till byggplatsen. För att inte förvirring ska uppstå skyltas samtliga möjliga infarter tydligt under vecka 50, hastigheten på Norregatan sänks till max 30km/h och det blir stoppförbud under vardagar mellan 06.00 och 17.00.

Infarten till byggplatsen via Norregatan har valts av två anledningar:

  • korsningen i Västra storgatan/Västergatan är aningen för trång för att kunna köra in med vissa av leveranserna
  • vi vill undvika tung trafik framför Hallenborgskolan, av hänsyn till barnen.

Samtliga staket, murar, grindar och postlådor på Norregatan har besiktigats och dokumenterats innan arbetena har påbörjats.

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2022-07-04