Rutin för sociala medier i Skurups kommun

Rutinen ska tillsammans med kommunikationsstrategin och checklistor/manualer på intranätet ge medarbetare i kommunens olika verksamheter hjälp och stöd i deras arbete med närvaron i de sociala kanalerna.

 

Skurup.se vår viktigaste informationskanal

Sociala medier ersätter inte kommunens officiella webbplats skurup.se, vars information är tillgänglighetsanpassad och kvalitetssäkrad. Skurups kommuns alla förvaltningar och verksamheter ska presentera sin officiella information på skurup.se, kommunens primära digitala plattform. Rutinen är kopplad till Skurups kommuns kommunikationsstrategi. I rutindokumentet refererar vi till följande dokument: - Kommunikationsstrategi för Skurups kommun - Rutin för GDPR i digitala kanaler

Känslig information

Skicka inte känslig information till exempel personuppgifter via våra sociala medier. Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om så skulle ske tas inläggen bort.

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2021-08-17