Barn gungar högt i luften,skolbyggnad i tegel och med vita fönster i bakgrunden, blå himmel, solsken.

Rutgerskolan

Välkommen till Rutgerskolan (fd Mariaskolan).

 

Rutgerskolan F-3 skola

Rutgerskolan i Skurup är en F-3 skola med ca 240 elever. Skolan har under vårterminen 2020 flyttat till nya lokaler. Vi befinner oss idag på Rutgerskolan som ligger på Vaktgatan/Stora Torggatan. Skolan är en vacker äldre byggnad som fram till vårterminen 2019 var en F-6 skola. Skolans lokaler har genomgått en uppfräschning och taket har bytts ut innan vi flyttade in.

Skolan och skolgård

Skolan har en varierad skolgård som stimulerar till lek. Vi har närhet till grönområden med damm och rikt fågelliv. Vi har även nära till sporthallar, bibliotek, lekplatser och bad. Vi äter våra måltider i Restaurang Rutger som ligger precis bredvid oss. Skolan kommer under vt 2021 att få ett eget trevligt skolbibliotek. 

Personalen

Vi har engagerad personal som möter ditt barn i skolan och på fritids varje dag. Vi arbetar i arbetslag där vi tar tillvara på allas olika erfarenheter och kompetenser. Även våra lärare i idrott, musik, slöjd och bild är utbildade. Skolan tar emot lärarstudenter med olika pedagogiska inriktningar från Malmö Universitet och Kristianstads högskola.

Fokus på målen

Vi strävar efter att alla elever ska nå målen i de olika ämnena. Kontinuerlig uppföljning görs av lärarna tillsammans med elever, föräldrar och vid behov även tillsammans med elevhälsogruppen där skolsköterska, speciallärare, kurator och rektor ingår.
Elever med behov av särskilt stöd får hjälp av speciallärare. Varje elevs enskilda förutsättningar ska ligga till grund för planering av verksamheten. Vi vill att eleverna ska känna lust och glädje i sitt lärande. 

Trygghetsteam

Vi har ett aktivt trygghetsteam som arbetar för att förebygga kränkningar och diskriminering. Teamet träffas kontinuerligt för att planera olika insatser som behövs för att stärka sammanhållningen. Alla som har misstanke om att det förekommer kränkningar eller diskriminering kan anmäla detta till vilken vuxen som helst på skolan. Alla på skolan som upptäcker händelser tar upp det med berörda och gör en anmälan i vårt system som heter Draftit. Rektor och Trygghetsteamet följer händelsen och upprättar åtgärder.

Sidansvarig: Eva Lidén
Sidan uppdaterad 2022-07-26