Rivningslov

När en byggnad ska rivas helt eller delar av en byggnad rivs krävs rivningslov om byggnaden ligger inom område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

Ansökan

Ansökan görs på blankett se länkar "Ansökan om bygglov" och till ansökan bifogas:

  • Rivnings plan 

  • Situationsplan

  • uppgifter om kontrollansvarig.

För ett rivningslov krävs oftast bara en situationsplan där de rivna byggnaderna markeras.  Vid rivning av andra byggnader kan krävas en anmälan.  Ansökan görs på blankett "Rivningsplan anmälan" och kompletteras med:

  • uppgifter om kontrollansvarig.

Detta syftar till att främja återbruk av byggmaterial och att farliga ämnen tas hand om på rätt sätt.

 

Undantag

Undantagna från kravet på anmälan är bland annat:

  • Komplementbyggnader till en- eller två bostadshus

  • Ekonomibyggnader utanför detaljplan som hör till jordbruk, skogsbruk eller liknande näring

I god tid innan rivning ska en anmälan bygg eller ansökan om rivningslov lämnas in, rivning får inte påbörjas innan startbesked meddelats.

Sidansvarig: Erik Hübner
Sidan uppdaterad 2021-08-12