Revisorer och granskning

Kommunfullmäktige är uppdragsgivare till revisionen. Revisionen är ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten.

 

Syftet

Systemet med förtroendevalda revisorer har gamla anor. Redan i 1862 års kommunal-förordningar fanns bestämmelser om revisorer. Att systemet med förtroendevalda revisorer behållits skall ses mot bakgrunden av att dessa är kommunfullmäktiges instrument för granskning och kontroll av den kommunala verksamheten.

För att systemet skall fungera krävs att revisorerna är formellt och faktiskt oberoende och att de kan arbeta objektivt och förutsättningslöst. Det finns således särskilda så kallade valbarhetskrav för att av kommunfullmäktige väljas till revisor.

Revision & granskning

De förtroendevalda revisorerna och de sakkunniga biträdena utgör tillsammans kommunrevisionen. Revisorerna bestämmer självständigt vad som ska granskas.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02