Resebidrag (skolbiljett, kontantbidrag och inackordering)

Information om skolbiljett och bestämmelser.

 

Skolbiljett

Skolbiljett är ett resebidrag (ett resekort) till gymnasieelever i Skurups kommun som är till för att bekosta dagliga resor, med kollektiva färdmedel, mellan bostad och skola.

Samma skolbiljett gäller för hela gymnasietiden. Kontakta Skånetrafikens kundservice vid frågor:

Klicka här för Skånetrafikens kundservice

Klicka här för mer information om Skolbiljetten "Hur du får din skolbiljett"

  • Om du startar dina studier vid höstterminens början (och kommit in på vald linje vid huvudantagningen) skickar Skånetrafiken din skolbiljett med brev till din folkbokföringsadress.


Undantag: Har du kommit in på vald linje vid restantagningen (om du inte alls kommit in vid huvudantagningen), flyttar till Skurups kommun alternativt påbörjar dina gymnasiestudier under pågående läsår måste du hämta din skolbiljett i informationen på kommunhuset. Medtag antagningsbesked och giltig legitimation.

  • OBS! Du ska behålla ditt kort under hela din gymnasietid.

Du som har skolbiljett sedan tidigare behöver inte göra något, inför terminsstart aktiveras din biljett igen.

Bestämmelser

Bestämmelser om resebidrag återfinns i Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

För att vara berättigad till skolbiljett gäller följande:

  • Du är folkbokförd i Skurups kommun
  • Du går i gymnasieskola eller deltar i uppföljningsprogram (individuellt program)
  • Du är under 20 år (t o m vårterminen det är du fyller 20) och har rätt till studiehjälp, se Studiestödslagen (1999:1395)
  • Din dagliga färdväg mellan bostad och skola är minst 6 km enkel resa (cykelväg enligt Google maps)
  • Du uppbär inte inackorderingsbidrag

Övrigt

Skolbiljetten är personlig och får inte lånas ut till någon annan. Skulle du förlora din skolbiljett går du till informationen på Skurups kommun där du får köpa ett nytt kort, för närvarande är kostnaden 300 kr. Vänligen ta med giltig legitimation. 

Kontantbidrag

Normalt utgår resebidraget i form av skolbiljett. Kontantbidrag beviljas endast i undantagsfall då förbindelser mellan bostad och skola saknas helt. Vid ansökan om kontantbidrag kontakta ansvarig på förvaltningen, tel 0411- 53 62 71.

Inackorderingsbidrag

Information om inackorderingsbidrag finns under länkar.

Övrigt

Ändrade förhållanden under utbildningstiden skall snarast meddelas till Skurups kommun. Om du inte längre uppfyller villkoren för resebidrag, t ex genom flyttning, avbrutna eller ej påbörjade studier, är du skyldig att snarast lämna tillbaka erhållen skolbiljett.

 

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2023-07-14