Utsikt över Svaneholmssjön mot slottet, sjö med näckrosor, blå himmel med moln.

Psykisk hälsa

Samverkan

Skurups kommun samverkar med de andra kommunerna i sydöstra Skåne och med Region Skåne kring psykisk hälsa. Både vad gäller barn och ungdomar som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa samt personer med psykisk funktionsnedsättning.

Rullar du ner på sidan kan du ta del av hur Skurups kommun kan erbjuda  stöd och råd. Om du klickar på någon av länkarna får du också veta hur du ska göra för att få kontakt.

Write your self - skrivande som en väg till läkning

Den 8 september 2023 startar vi en ny skrivkurs enligt metoden Write your self. Skrivandet kan bli en väg till läkning efter upplevelser av trauma, sorg, eller kris. Under åtta träffar utforskar deltagarna olika verktyg för att skriva om sig själva, med stöd av specialutbildade handledare.

Tryggheten är viktig

Alla i gruppen undertecknar ett etiskt avtal. När man skrivit under detta innebär det att man förbinder sig att inte tala med utomstående om det som har sagts i gruppen.

– Det blir många samtal på träffarna. Den som önskar kan få sin text bevittnad genom att läsa upp den i gruppen. En del når på så vis ett avslut på det som hänt. Vi pratar om hur man som lyssnare tar emot när någon läser upp sin text. För många är Write your self en omvälvande upplevelse som väcker många minnen och tankar. Då är det skönt att veta att min historia inte berättas vidare, säger Caroline Salwén.

Stämmer detta in på dig?

• Du är folkbokförd i Skurups kommun.
• Du vet att du bär på upplevelser som du vill bearbeta genom ditt skrivande.
• Du vill vara mer i kontakt med en djupare sida av dig själv, din historia och ditt välbefinnande.
• Du kan avsätta åtta fredagar klockan 13–15 (viktigt att du kan delta vid varje tillfälle).
• Du har ett stödjande nätverk.

Intresseanmälan

Välkommen att skicka din intresseanmälan till pomona@skurup.se

Efter din ansökan kommer vi att kontakta dig för ett första samtal och för att svara på dina frågor.

Följ länken för att läsa en artikel i Inblick om Write your self

Kåsa med smutsigt vatten i ute i naturen höstlöv

Häng med oss ut!

Häng med oss ut i Skurup erbjuder återhämtningsinriktade friluftsaktiviteter. Syftet är att deltagarna ska få möjlighet att ta del av en gemnskap, komma ut i naturen, främja återhämtning och förbättra det psykiska måendet.
Vi fikar, skrattar och är ute i alla väder.
Tillsammans med två ledare och 5 deltagare träffas vi var tredje torsdag mellan kl 11 -15 under två terminer.
Målet med träffarna är att förbättra ditt psykiska välmående.

Vid intresse skicka ett mail till pomona@skurup.se

Efter vi mottagit din ansökan kommer vi kontakta dig för ett första samtal.
Ser fram emot din ansökan!
 

Var finner jag stöd och hjälp gällande psykisk hälsa?

Du kan läsa mer om vad Skurups kommuns samverkan innebär på
Ystads kommuns hemsida.

Händer och fötter i cirkel på gräsmatta, sol.

 

Stöd och hjälp från Skurups kommun

Här kan du ta del av hur Skurups kommun kan erbjuda  stöd och råd. På samtliga sidor i listan hittar du information om vilket stöd som finns att få, och också hur du gör för att få kontakt. Lite längre ner i listan hittar du även skriften "*Informationsguide till psykisk hälsa":

Informationsguide psykisk hälsa

 Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2023-06-13