Utsikt över Svaneholmssjön mot slottet, sjö med näckrosor, blå himmel med moln.

Psykisk hälsa

Samverkan

Skurups kommun samverkar med de andra kommunerna i sydöstra Skåne och med Region Skåne kring psykisk hälsa. Både vad gäller barn och ungdomar som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa samt personer med psykisk funktionsnedsättning.

Rullar du ner på sidan kan du ta del av hur Skurups kommun kan erbjuda  stöd och råd. Om du klickar på någon av länkarna får du också veta hur du ska göra för att få kontakt.

Write your self - skrivande som en väg till läkning

Under våren 2023 finns det möjlighet att delta i en skrivkurs enligt metoden Write your self. Skrivandet kan bli en väg till läkning efter upplevelser av trauma, sorg, eller kris. Under åtta träffar utforskar deltagarna olika verktyg för att skriva om sig själva, med stöd av specialutbildade handledare.

– När vi börjar lyssna inåt och noterar vad vi ser och känner, tar vi bit för bit vår egen röst på ett större allvar. Det är då ett skifte kan ske, ett avstamp – vi vinner tillbaka en del av oss själva, som vi kanske trodde hade gått förlorad, berättar Caroline Salwén som är en av handledarna.

Tryggheten är viktig

Alla i gruppen undertecknar ett etiskt avtal. När man skrivit under detta innebär det att man förbinder sig att inte tala med utomstående om det som har sagts i gruppen.

– Det blir många samtal på träffarna. Den som önskar kan få sin text bevittnad genom att läsa upp den i gruppen. En del når på så vis ett avslut på det som hänt. Vi pratar om hur man som lyssnare tar emot när någon läser upp sin text. För många är Write your self en omvälvande upplevelse som väcker många minnen och tankar. Då är det skönt att veta att min historia inte berättas vidare, säger Caroline Salwén.

Stämmer detta in på dig?

• Du är folkbokförd i Skurups kommun.
• Du vet att du bär på upplevelser som du vill bearbeta genom ditt skrivande.
• Du vill vara mer i kontakt med en djupare sida av dig själv, din historia och ditt välbefinnande.
• Du kan avsätta åtta fredagar klockan 13–15 (viktigt att du kan delta vid varje tillfälle).
• Du har ett stödjande nätverk.

Intresseanmälan

Välkommen att skicka din intresseanmälan till pomona@skurup.se

Efter din ansökan kommer vi att kontakta dig för ett första samtal och för att svara på dina frågor.

Detta har tidigare deltagare sagt om kursen
– Kursen har hjälpt mig att skriva om saker som har varit jobbiga men också läkande.  Och det har även hjälpt mig att dela med andra människor.

– Min osäkerhet var gruppen men de visade sig vara chill och trevliga.

– Ibland tar det mer på en än man trott. Saker man trodde skulle gå bättre att skriva om än det faktiskt gjorde.

– Jag tror att skriva är bra, vad man än behöver bearbeta.

Följ länken för att läsa en artikel i Inblick om Write your self

Var finner jag stöd och hjälp gällande psykisk hälsa?

Du kan läsa mer om vad Skurups kommuns samverkan innebär på
Ystads kommuns hemsida.

Händer och fötter i cirkel på gräsmatta, sol.

 

Stöd och hjälp från Skurups kommun

Här kan du ta del av hur Skurups kommun kan erbjuda  stöd och råd. På samtliga sidor i listan hittar du information om vilket stöd som finns att få, och också hur du gör för att få kontakt. Lite längre ner i listan hittar du även skriften "*Informationsguide till psykisk hälsa":

Informationsguide psykisk hälsa

 Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2023-01-16