Sveriges Pensionärsförbund - SPF

Välkommen till SPF! Här får du inflytande, valfrihet och livskvalitet. SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. Vi arbetar för pensionärernas bästa och deltar i överläggningar med regering, riksdag och centrala myndigheter som berör dina intressen.

Lite om SPF

SPF är den organisation som i fackets ställe bevakar dina intressen såväl på landstings som kommunal nivå genom pensionärsråden. SPFs avdelning i Skurup erbjuder många aktiviteter för alla som uppbär någon form av pension eller är gift eller sambo med pensionär.

Aktiviteter

Du är välkommen på våra månadsmöten där vi har sång, musik och föredrag på programmet. Du får också information om vilka aktiviteter som är aktuella, studiecirklar, studiebesök och resor med mera. 
För mer information om aktiviteter vänligen se aktuell information på SPF hemsida.

Sidansvarig: Regina Silvander
Sidan uppdaterad 2023-01-09