Partnerskola och kompetensförsörjning

I Skurups kommun med snart 17 000 invånare är utbildning en viktig fråga med hög prioritet. Vi ska erbjuda attraktiva utbildningar med gott rykte i våra kommunala och fristående skolor. Såväl barn, elever som vuxenstuderande ska ha tillgång till aktuell teknik och kompetent personal i ändamålsenliga skollokaler. Alla elever ska mötas utifrån sina egna behov. Bemötande är något vi håller högt på agendan. Vi är mycket stolta över våra resultat. Och vi är mycket stolta över våra lärare.

Attraktiv skolkommun – för stora och små

Skurups arbete har fokus på att bli den mest attraktiva arbetsgivaren i regionen som behåller befintliga medarbetare och gör dem till ambassadörer för verksamheten, samt lockar till sig de mest kompetenta och kvalificerade kollegorna. Skurup vill vara ett självklart val genom att erbjuda ett positivt, utvecklande arbetsklimat med elever som når bra resultat. Vi vill ge våra medarbetare bra karriärmöjligheter och konkurrenskraftiga löner.

Vi arbetar för hälsofrämjande arbetsplatser med god arbetsmiljö, för glädje, där medarbetare har stort engagemang och känner stolthet. Attraktiviteten ska skapa goda förutsättningar att rekrytera medarbetare med rätt utbildning, behörighet och kompetens. Mer om hur vi arbetar med kompetensförsörjning finner du i högermenyn under Aktiva åtgärder

Vi samarbetar med flera högskolor och universitet

Studenterna är viktiga för oss! Skurups kommun samarbetar med lärarutbildningarna i Malmö, Lund och Kristianstad och tar emot studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Den verksamhetsförlagda utbildningen är av central betydelse för att den lärarstuderande ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen.

Kommunsamordning

  • Kommunsamordnaren ser till att studenten hamnar hos rätt handledare och har kontakten med högskolorna.
  • Huvudmannen ser till att avtalet med högskolan följs och att handledarna får rätt förutsättningar.
  • Kommunsamordnaren i Skurups kommun är Sandra Larsson som arbetar på skol- och utbildningsförvaltningen:  0411-536225 eller sandra.larsson@skurup.se.

Övningsskolor

Följande enheter deltar i försöksverksamheten med övningsskolor: Hallenborgskolan F-6, Mariaskolan F-6.

Vi erbjuder en gemensam uppstart i samband med den första perioden och har handledare som vägleder studenten under sin VFU-period hos oss i kommunen.

Studenten har sin placering på i huvudsak samma förskola eller skola under hela sin utbildning. Genom att vara på samma enhet under längre tid har studenten möjlighet att på djupet följa såväl verksamhetens som barnens/elevernas utveckling över tid.  Självklart kan man som student också önska få se lite mer av våra verksamheter och vi försöker på bästa sätt tillmötesgå dessa önskemål.

Sidansvarig: Sandra Larsson
Sidan uppdaterad 2021-08-25