Rektor informerar

Avveckling av Östergårds förskola

Skol- och utbildningsutskottet beslutar att avveckla Östergårds förskola med sista öppet datum 2024-03-01.
 
Alla barn på Östergårds förskola kommer att få förtur till placering på andra kommunala förskolor i tätorten. Under de kommande veckorna ges vårdnadshavare möjlighet att göra omval. Personalen på förskolan kommer vara behjälpliga med detta.
 

Bakgrund

Skol- och utbildningsförvaltningen har under de senaste åren haft en vikande efterfrågan på barnomsorg i den kommunala verksamheten. För att anpassa antalet platser utifrån efterfrågan har man därför beslutat att avveckla en förskola. Valet föll på Östergårds förskola utifrån lokalernas beskaffenhet.
 

Frågor?

Vid frågor är du välkommen att kontakta rektor Carina Andersson, carina.andersson@skurup.se
 

Skurup, 2023-09-04

  • Ann-Marie Sjöberg (SD), ordförande i skol- och utbildningsutskottet
  • Loubna Stensåker-Göransson, vice ordförande i skol- och utbildningsutskottet
  • Ulrika Fridh, biträdande förvaltningschef för skol- och utbildningsförvaltningen
---
 

Förskolan håller stängt 25-26/9

Förskolan är stängd den 25 september och den 26 september 2023 för att personalen har utvecklingsdag.

Vid behov av omsorg vid dessa tillfällen var vänlig och ta kontakt med rektor Carina Andersson senast 14 dagar innan utvecklingsdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig: Carina Andersson
Sidan uppdaterad 2023-09-04