Valnämndens preliminära rösträkning (tidigare kallad onsdagsräkning)

Den preliminära rösträkningen av sent inkomna förtidsröster till det allmänna valet äger rum hos valnämnden i Skurups kommun onsdagen den 14 september 2022 kl. 9.30 på kommunhuset i Skurup. Rösträkningen är öppen för allmänheten.

Valnämnd - allmänt

Enligt vallagen är kommunen skyldig att ha en valnämnd och genomföra val till kommunfullmäktige, riksdagen och till Europaparlamentet. Valnämnden ska även genomföra de folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om. Härutöver ansvarar Valnämnden för det praktiska arbetet kring ett val, t.ex. att se till att det finns vallokaler, ge information till väljarna, lägga ut röstsedlar samt utse personer som tar emot och räknar rösterna. Vanligtvis sammanträder valnämnden bara de år då det är allmänna val eller folkomröstningar. 

Valmyndigheten - allmänt

Valmyndigheten är den statliga myndighet som utövar tillsyn över hur allmänna val och folkomröstningar bedrivs. Myndigheten är även ansvarig för tryckning och distribution av valsedlar och information m.m. Valmyndigheten lagrar härutöver statistiska uppgifter över tidigare val, såsom valdeltagande och mandatfördelning.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-05-16