Om webbplatsen

Skurup.se är Skurup kommuns officiella webbplats.

Användartest

Vill du delta i ett användartest för Skurup.se? Välkommen att genomföra testet om 15 frågor och samtidigt bidra till ökad användarvänlighet (och tillgänglighet) på vår webbplats. Vi använder oss av Funkaboda-strukturen som är framtagen tillsammans i ett kommunnätverk kring struktur och tillgänglighet, och som samordnas av företaget Funka AB.  

Genom din medverkan bidra du till hur informationen på kommunala webbplatser presenteras på sidor och i menyer. Förutom användartester är strukturen baserad på forskning.

Varje förvaltning och enhet inom Skurups kommun ansvarar för innehållet på sina sidor. Utvecklingen av sidorna och det kontinuerliga arbetet med att hålla informationen aktuell sker i samverkan med de olika förvaltningarna och enheterna på kommunen.

Vi arbetar kontinuerligt med att utöka och förbättra informationen och utseendet på webbplatsen. Har du synpunkter på innehållet eller utformningen skicka dem gärna med e-post till oss.

Ansvar

Ansvarig utgivare kommundirektör Marcus Willman.
Operativt ansvar för webbplatsen kommunikationschef Magdalena Hellström 

Teknik

Skurups kommun har valt webbpubliceringssystemet imCMS för all informationshantering på skurup.se - och systemet baseras på öppen källkod. 

Talande webb

Läs mer om talsyntesen Talande webb

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2022-12-20