Olika märkningar av varor och tjänster

Det är inte lätt att hålla reda på alla olika miljö-, etiska-, energi- och IT-märkningar och därför presenteras här en lista på tillförlitliga märkningar och vad de står för.

Miljömärkningar

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens egen miljömärkning, Bra Miljöval, syftar till att den biologiska mångfalden och människors hälsa inte ska hotas och att vi ska vara rädda om naturresurserna som finns. Märkningen strävar också efter ett hållbart samhälle genom att ta bort och minska mängden giftiga och svårnedbrytbara kemikalier.

Bra Miljöval finns inom många olika verksamhetsområden så som transporter, pappersprodukter, butiker, elenergi, försäkringar, biobränsle, textilprodukter, kemiska produkter samt butiker.

I nuläget är drygt 700 produkter och tjänster i Sverige märkta med Bra miljöval.

 

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som ställer höga krav på kvalitén, men framför allt att produkten, tjänsten, restaurangen eller företaget inte ska påverka miljön eller klimatet negativt. Några av de kriterierna som ställs utgår ifrån utsläpp till luft, vatten och mark, användning av miljöfarliga kemikalier, energi- och resursanvändning och avfallshantering.

De som står bakom märkningen och som ställer kraven är Naturvårdsverket, Svensk Dagligvaruhandel, Svenskt Näringsliv, Kemikalieinspektionen, Miljöförbundet Jordens Vänner, Konsumentverket, Svenskt Vatten, Energimyndigheten samt Sveriges Konsumenter.

Syftet med märkningen är att hjälpa konsumenter att på ett enkelt sätt välja de produkterna som är bäst utifrån en miljösynpunkt. Visionen med märkningen är också att skapa ett hållbart samhälle.

Innan en produkt eller tjänst kan bli Svanenmärkt måste en livscykelanalys göras. Det innebär att hela produktens livscykel, från råvara till avfall, bedöms och vad den har för påverkan på miljön.

I Sverige finns det över 6500 Svanenmärkta varor och tjänster.

 

Marine Stewardship Council (MSC)

Det här är en internationell miljömärkning av fisk och skaldjur som uppmuntrar till ett hållbart fiske och skydda den marina miljön.

Det finns idag cirka 700 produkter som har en MSC-märkning.

 

Forest Steward Council (FSC)

När du köper produkter med en Forest Stewardship Council märkning bidrar du till ett globalt hållbart skogsbruk. Det innebär att de sociala och ekonomiska aspekterna främjas samtidigt som miljöaspekterna spelar en mycket viktig roll. Ett skogsbruk ska vara ekonomiskt livskraftigt och skapa ett lokalt engagemang, men inte på bekostad av våra ekosystem eller andra former av naturresurser.

I december 2013 var halva Sveriges produktiva skogsareal FSC-certifierad.

 

Svenskt Sigill

Märkning Svenskt Sigill har en del gemensamt med KRAV, då de tar stor hänsyn till djur och natur. Strävan efter hög livsmedelskvalité, ökad miljöhänsyn och god djuromsorg är viktig.

Idag är ett drygt 1000-tal produkter märkta med Svenskt Sigill i Sverige. Allt ifrån blommor, potatis till frukt & bär och kyckling har den här märkningen.

Miljö- och ekologiska märkningar

KRAV

Om en produkt är KRAV-märkt innebär det att den är ekologiskt producerad och att odlaren eller producenten även tagit hänsyn till klimatet, djuren, naturen och människorna.

Den stora skillnaden mellan ekologiskt och KRAV-märkt är att t.ex. grisarna under sommaren själva får söka föda genom att böka och beta och att de kan svalka sig i ett exempelvis ett gyttjebad. Hönorna i sin tur får vara ute och äta gräs, hon får rotfrukter som hon kan picka i och bada i sand för att hålla sin fjäderdräkt ren.

Den generella skillnaden mellan KRAV och ekologiskt är att djurens välfärd ska stå i centrum.

Det sociala ansvaret är också viktigt, då det ställs krav på bondens arbetsvillkor och sociala förhållanden.

Miljön och klimatet är också en viktig punkt. När du köper KRAV-märkta produkter kan du vara säker på att de som odlat produkten inte har använt sig av kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel.

Frukt, grönsaker, kött med mera är idag märkta med KRAV.

 

EU:s märkning för ekologiskt jordbruk

Denna märkning finns på produkter som är ekologiskt odlade inom EU. Inom europeiska unionen finns för närvarande 186 000 gårdar som odlar ekologiskt.

Etiska märkningar

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Organisationen arbetar också för att etiska och sociala villkor ska tillämpas vid offentlig upphandling.

När du köper en Fairtrade-märkt produkt så bidrar du till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterierna för högre löner och ett minimipris som överstiger kostnaden för det de har producerat. Många av de produkter som är Fairtrade-märkta är dessutom ekologiskt odlade och det medför också att vi tillsammans kan minska våra ekologiska fotavtryck.

Med ekologiskt fotavtryck menas den yta människan förbrukar av jordens resurser. Storleken mäts i hektar och räknas ut utifrån varje människas konsumtion av t.ex. mat och kläder. Om alla i världen skulle leva som vi gör i Sverige, då skulle det behövas tre jordklot för att få resurserna att räcka till.

Utbudet av Fairtrade-märkta produkter är stort och i nuläget finns det över 2500 produkter i vårt land. Några exempel på varor som du kan hitta i hälsokostbutiker, systembolag, övrig detaljhandel och hotell/restauranger/caféer är: Bananer, kaffe, te, socker, rosor, sylt, kakao, vin, bomull, choklad, trägolv, juice, färsk frukt, nötter, hudvård, ris, läsk, snacks och kryddor.

 

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är även den en etisk märkning, men ställer inte lika höga krav som Fairtrade. Deras mission är att skapa hållbara försäljningsmöjligheter med hjälp av att förändra affärsmetoder, konsumentbeteende och metoder för markanvändning.

Energimärkningar

Energimärkning

Sedan 1994 har EU-länderna en gemensam energimärkning där energianvändning står i centrum. Idag kan du se märkningen på ett flertal produkter så som vitvaror, tvättmaskiner, spisar, lampor och TV-apparater.

Energiskalan går från A (grön färg) till G (röd färg) där A står för låg energiförbrukning. Frysar, kylar och tvättmaskiner har blivit väldigt energieffektiva under de senaste åren och därför finns det nu tre nya energiklasser, A+, A++ samt A+++.

 

TCO-märkning

Den här märkningen fokuserar på IT-utrustning som ska uppfylla ett antal krav när det gäller arbetsmiljö och att produkterna ska ha minimal påverkan på miljön och vårt klimat. Bakom märkningen står TCO Development.

TCO-märkning bidrar bl.a. till en låg energiförbrukning, bättre bildkvalité på bildskärmar och minskad spridning av tungmetaller i naturen.

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2022-07-14