Aktuellt - arkiv

Söktext
2021-05-07 [Omsorg & stöd]

Familj, barn och ungdom

Vi på Individ- och familjeomsorgen arbetar med stöd till barn och ungdomar och deras familjer, med rådgivning och annat stöd till missbrukare, försörjningsstöd samt vissa insatser till psykiskt funktionshindrade.
2021-04-20 [Kommun & demokrati]

Magasin Skurup

Hur är det att bo i Skurup? Vad finns det att göra här? I kostnadsfria Magasin Skurup  målar vi porträttet av en bygd som sjuder av liv och rörelse, naturupplevelser och företagarliv. I 2021 års utgåva läser vi bland annat:

  • Parkourarenan - fritidsaktiviteter med hopp
  • Hemma hos-reportage
  • Företaget som gick från Sverigestörst till gasbilspionjär
  • Underbara sydkusten
  • Spa, restauranger och smakliga utflyktstips

Vill du ha ett magasin i handen eller dela ut på ditt företag? Välkommen till Information Skurup på kommunhuset där du hämtar ett eller flera magasin.

 

2021-04-20 [Utbildning & barn]

Kosläpp

Släpp loss korna, det är vår!
Även detta år kan ni glädjas av kornas vårhopp hemifrån.


2021-04-19 [Uppleva & göra]

Kulturpris, kulturstipendium och arkitekturpris

Varje år delas ett kulturpris och ett kulturstipendium ut på vardera 10 000 kronor den 6 juni under kommunens nationaldagsfirande. Syftet är att uppmärksamma insatser som bidrar till att utveckla kulturlivet i Skurups kommun.
Skurups kommun har också ett arkitekturpris. Detta pris delas ut till personer, grupp eller organisationer för att uppmuntra god arkitektur i kommunen.

Ansökan till priserna/stipendiet ska vara inlämnad senast den 25 april.

2021-03-17 [Arbete & näringsliv]

Feriearbete och sommarjobb 2021

Välkommen till Skurup kommuns sida för feriearbete för dig som är född 2006 samt sommarjobb för dig som slutat gymnasiet 2020 eller slutar gymnasiet 2021.

Nedan finner du information för sommaren 2021. 

2021-03-12 [Utbildning & barn]

Måltider

Välkommen att läsa om måltiderna inom Skurup kommuns skolrestauranger. Mat är ett av livets glädjeämne och berör oss alla!

 

2021-03-03 [Uppleva & göra]

Tennis

2021-03-01 [Bygga, bo & miljö]

Fågelinfluensa

Spridning av fågelinfluensa sker varje år. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar och förekommer naturligt hos vilda fåglar. Ofta sker en ökning i samband med att vilda fåglar flyttar. För att hindra att sjukdomen sprids till våra tamfåglar finns det regler kring hur fåglarna får hållas.

2021-02-17 [Omsorg & stöd]

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

 

2021-02-15 [Bygga, bo & miljö]

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan omfattar hela kommunen och ska redovisa kommunens vilja för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. Den nu gällande översiktsplanen för Skurups kommun antogs av kommunfullmäktige oktober 2009. 

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2016-05-19