Aktuellt - arkiv

Söktext
2021-09-17 [Omsorg & stöd]

Trygg och säker

I Skurups kommun ska man alltid känna sig säker och trygg. Det gäller oavsett om man är bosatt i kommunen permanent eller om man bara är på tillfälligt besök. Olyckor eller andra oönskade händelser ska inte behöva ske, men om de ändå gör det ska vi vara beredda och kunna vidta rätt åtgärder.

2021-08-30 [Omsorg & stöd]

Trygghetsmätning 2021

Det har blivit dags för den årliga trygghetsmätningen! Det är en enkät som Polisen och kommunerna gemensamt skickar ut (via brev) en gång om året till ett antal slumpvis utvalda medborgare. Genom mätningen får vi in era synpunkter om trygghetsfrågor som bidrar till det brottsbekämpande arbetet.

 

 

2021-08-30 [Kommun & demokrati]

Budget och bokslut

De kommunala verksamheterna ska drivas enligt principerna om målstyrning och delegation.
2021-08-19 [Uppleva & göra]

Att göra på fritiden

Söker du efter en idrotts- eller scoutförening i Skurups kommun, eller vill prova på en ny aktivitet på fritiden? Här finns en lista med föreningar som är aktiva i kommunen!

2021-08-13 [Utbildning & barn]

Östergårdsskolan

Gemenskap - Trygghet - Respekt - Lärande

Vi vill hälsa er och ert barn varmt välkomna till Östergårdsskolan.

 

2021-08-03 [Kommun & demokrati]

E-tjänster

Nu gör vi det enklare att nå Skurups kommuns tjänster, dygnet runt!

Skurups kommun arbetar med att förenkla och förbättra servicen för dig som medborgare. Vårt mål är att erbjuda god service och e-tjänster som gör det smidigt för dig som medborgare eller företagare att sköta dina ärenden med kommunen. Du behöver inte anpassa dig efter våra öppettider utan kan använda våra e-tjänster dygnet runt, när det passar dig!

2021-07-22 [Bygga, bo & miljö]

Marina däggdjur

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har tillsammans med Naturhistoriska Riksmuseet (NRM) ett gemensamt program för att kartlägga marina däggdjurs hälsa, sjukdomar och dödsorsaker, finansierat av Havs- och vattenmyndigheten. Deras arbete är beroende av att allmänheten rapporterar in döda djur som de hittar längs kusterna.

2021-07-22 [Omsorg & stöd]

Blodgivartrailern kommer på besök till Skurup

Under året kommer blodgivarbussen återigen på besök till Skurup, som ger möjlighet för både nya som tidigare blodgivare att ge blod. Det är samtidigt en livsviktig insats för vården.

2021-07-15 [Omsorg & stöd]

Funktionsnedsättning

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har du rätt att ansöka om hjälp och stöd för att klara din vardag utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02