Aktuellt - arkiv

Söktext
2023-05-10 [Utbildning & barn]

Skolskjuts

Information om och ansökan till skolskjuts för grundskoleelever folkbokförda i Skurups kommun.

 

2023-04-06 [Bygga, bo & miljö]

Trafikregler och trafiksäkerhet

Här hittar du information om trafikregler och säkerhet. Skurups kommun har tagit fram hastighetsplaner anpassade till hastighetsgränserna 30, 40 och 60 km/tim som eftersträvas på gator inom tättbebyggt område.

 

2023-04-02 [Bygga, bo & miljö]

Lediga tomter

Är du intresserad av att köpa en kommunal tomt och bygga nytt hus? Skurups kommun tillhandahåller fribyggartomter till privatpersoner som önskar bygga sitt eget hus. För att få erbjudande om tomt behöver du ställa dig i den kommunala tomtkön.

2023-03-30 [Bygga, bo & miljö]

Detaljplaner

Här presenteras pågående detaljplanearbeten i kommunen. Kontakta gärna oss om du vill ha en detaljplan hemskickad eller om du har andra frågor. Planhandlingar för nedanstående detaljplaner finner du under länkar.

 

2023-03-27 [Uppleva & göra]

Sommarsimskola

Skurups kommun erbjuder simskola under sommaren. På denna sida finner ni all information om simskolan och hur ni går tillväga för att anmäla er till simskolan.

2023-03-24 [Kommun & demokrati]

Direktsändningar

Välkommen till Skurup kommuns direktsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. Våra sändningar är ljudbaserade och går att spela upp i en vanlig modern webbläsare.

Ljudfilen är tillgänglig fram tills att protokollet är justerat.

Upplever du problem med ljud och/eller bild så prova att i första hand stänga webbläsaren och öppna länken igen. 

 

2023-03-22 [Bygga, bo & miljö]

Fågelinfluensa

Spridning av fågelinfluensa sker varje år. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar och förekommer naturligt hos vilda fåglar. Ofta sker en ökning i samband med att vilda fåglar flyttar. För att hindra att sjukdomen sprids till våra tamfåglar finns det regler kring hur fåglarna får hållas.

2023-03-10 [Omsorg & stöd]

Överförmyndare, god man, förvaltare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare/överförmyndarnämnd vars uppgift är att kontrollera ärenden som gäller förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. I Skurup finns en överförmyndare.

 

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02