Aktuellt - arkiv

Söktext
2022-02-11 [Utbildning & barn]

Måltider

Välkommen att läsa om måltiderna inom Skurup kommuns skolrestauranger. Mat är ett av livets glädjeämne och berör oss alla!

 

2022-01-21 [Utbildning & barn]

Lärcentrum

Lärcentrum för dig som studerar och behöver studiero eller tillgång till teknik som krävs för din utbildning. Hit kan du komma för att tentera, grupparbeten, bedriva självstudier, samt få handledning av våra lärare eller vår studiecoach.

 

Distansfällan är inte att leka med

På Vuxenutbildningen i sydöstra Skåne känner vi och våra studerande till de flesta varianterna. Därför har vi skapat Lärcentrum. Ett centrum för dig som studerar på distans genom Vuxenutbildningen som ger dig ett pedagogiskt stöd, möjlighet att låna utrustning och tillgång till lugna lokaler under dina studier.

Lärcentrum hos Vuxenutbildningen är öppet för dig som bor i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla eller Ystad.

2022-01-10 [Utbildning & barn]

Välkomna åter 2022-01-10

Idag har eleverna på Nils Holgerssonsgymnasiet och gymnasiesärskolan kommit tillbaka efter jullovet och påbörjat den nya terminen. Vi hälsar alla elever välkomna tillbaka, vi ser fram emot en ny härlig termin!

2022-01-04 [Uppleva & göra]

Skurupskartan

Undrar du var närmaste lekplatsen finns, motionsanläggningar eller parkeringsplatser? Välkommen till Skurupskartan som är en tjänst som visar olika platser i Skurups kommun som är intressanta för allmänheten. Kartan visar även skolor, badplatser, cykelpumpar, utegym och mycket mer. Du kan se nya och äldre flygbilder från 60-och 70-talet.

Kanske tycker du att något saknas eller har frågor om kartan? Kontakta oss i så fall via e-post: kart-och-gis@skurup.se.

 

Sydkustsol

Du vet väl om att du kan följa aktuellt väder och soltimmar i Skurups kommun på Sydkustsol.se (extern sida), perfekt vid planerad vistelse på sydkustens sandstränder eller andra natursköna platser.

 

2021-12-30 [Bygga, bo & miljö]

Fyrverkerier

Skurups kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter kring fyrverkerier

Jul- och nyårshelger innebär festligheter men också bekymmer med tanke på fyrverkerier, förbjudna smällare och pyrotekniska produkter. Kommunfullmäktige har reviderat Skurups kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter (KS2019.1683) kring användning av fyrverkerier.

 

2021-12-23 [Omsorg & stöd]

Coronavirus Covid-19

 
Här hittar du en sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. I sammanställningen har vi valt ut de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.

 

2021-12-14 [Bygga, bo & miljö]

Fågelinfluensa

Spridning av fågelinfluensa sker varje år. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar och förekommer naturligt hos vilda fåglar. Ofta sker en ökning i samband med att vilda fåglar flyttar. För att hindra att sjukdomen sprids till våra tamfåglar finns det regler kring hur fåglarna får hållas.

2021-12-13 [Omsorg & stöd]

Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Kommunövergripande förebyggande insatser som riktar sig mot brott och som är trygghetsskapande hanteras i huvudsak av BRÅ, (Brottförebyggande Rådet), Trygghetsgruppen och SSPF (Socialtjänst, Skola, Polis och Fritidsverksamhet).

 

2021-12-02 [Bygga, bo & miljö]

I händelse av snöoväder

Nu är vintern här och nedan finns information om aktuella störningar vid hämtning och vad du ska tänka på:
 

I händelse av att vägen är svårframkomlig, har dålig sikt eller det finns risk för att sopbilen kör fast, så finns risken att hämtning måste utebli.


Är era kärl fulla, får ni i sådant fall använda er av en säck som vi tömmer vid nästa tömningstillfälle. Vi hoppas att detta inte blir aktuellt och för att underlätta hämtningen av ditt avfall, tänk på nedanstående.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02