Aktuellt - arkiv

Söktext
2022-04-11 [Arbete & näringsliv]

Aktuellt för näringslivet

Välkommen till näringslivssidorna. Här hittar du aktuell information om näringslivet i kommunen. Vi är stolta och glada över vårt blomstrande näringsliv i Skurups kommun. På dessa sidor kan du följa med på vad som hänt, vad som händer just nu och vad som är på gång i kommunen. 

Skurups kommun anordnar själv och tillsammans med andra organisationer ett antal aktiviteter och träffar.

 

2022-04-05 [Uppleva & göra]

Skurups kommuns idrottspris till minne av Thure Carmén

Skurups kommun har inför 2014 instiftat ett nytt idrottspris "Skurups kommuns idrottspris till minne av Thure Carmén". Tidigare idrottspriset "Thure Carméns idrottsstiftelse" kommer i och med detta inte att finnas kvar. Orsaken är att i Thure Carméns stiftelse finns inte längre någon avkastning av kapitalet i stiftelsen att dela ut, därav har ett nytt idrottspris instiftas. Thure Carmén var född i Skurup 1908 och avled 1985. Under hela sin livstid intresserade han sig för olika idrotter.

 

2022-03-24 [Omsorg & stöd]

Psykisk hälsa

Write your self - skrivande som en väg till läkning

Under våren finns det möjlighet att delta i en skrivkurs enligt metoden Write your self. Skrivandet kan bli en väg till läkning efter upplevelser av trauma, sorg, eller kris. Under åtta träffar utforskar deltagarna olika verktyg för att skriva om sig själva, med stöd av specialutbildade handledare.

– När vi börjar lyssna inåt och noterar vad vi ser och känner, tar vi bit för bit vår egen röst på ett större allvar. Det är då ett skifte kan ske, ett avstamp – vi vinner tillbaka en del av oss själva, som vi kanske trodde hade gått förlorad, berättar Caroline Salwén som är en av handledarna.

Tryggheten är viktig

Alla i gruppen undertecknar ett etiskt avtal. När man skrivit under detta innebär det att man förbinder sig att inte tala med utomstående om det som har sagts i gruppen.

– Det blir många samtal på träffarna. Den som önskar kan få sin text bevittnad genom att läsa upp den i gruppen. En del når på så vis ett avslut på det som hänt. Vi pratar om hur man som lyssnare tar emot när någon läser upp sin text. För många är Write your self en omvälvande upplevelse som väcker många minnen och tankar. Då är det skönt att veta att min historia inte berättas vidare, säger Caroline Salwén.

Stämmer detta in på dig?

• Du är 18–65 år.
• Du är folkbokförd i Skurups kommun.
• Du vet att du bär på upplevelser som du vill bearbeta genom ditt skrivande.
• Du vill vara mer i kontakt med en djupare sida av dig själv, din historia och ditt välbefinnande.
• Du kan avsätta åtta fredagar klockan 13–15 (viktigt att du kan delta vid varje tillfälle).
• Du har ett stödjande nätverk.

Intresseanmälan

Välkommen att skicka din intresseanmälan till pomona@skurup.se

Efter din ansökan kommer vi att kontakta dig för ett första samtal och för att svara på dina frågor.

Detta har tidigare deltagare sagt om kursen
– Kursen har hjälpt mig att skriva om saker som har varit jobbiga men också läkande.  Och det har även hjälpt mig att dela med andra människor.

– Min osäkerhet var gruppen men de visade sig vara chill och trevliga.

– Ibland tar det mer på en än man trott. Saker man trodde skulle gå bättre att skriva om än det faktiskt gjorde.

– Jag tror att skriva är bra, vad man än behöver bearbeta.

Följ länken för att läsa en artikel i Inblick om Write your self

 

Samverkan

Skurups kommun samverkar med de andra kommunerna i sydöstra Skåne och med Region Skåne kring psykisk hälsa. Både vad gäller barn och ungdomar som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa samt personer med psykisk funktionsnedsättning.

 

2022-03-24 [Kommun & demokrati]

Press- och informationsmaterial

Här i Skurups kommuns pressrum finns material som riktar sig till dig som arbetar inom press/media.

2022-03-04 [Bygga, bo & miljö]

Naturvård

Naturvård är allt arbete med att skydda och bevara naturens variation av djur och växter, landskap, naturformer och geologiska terrängformer. Förutom att värna om naturvärdena handlar naturvård idag mycket om kunskapsspridning och att underlätta för allmänheten att uppleva naturen på nära håll.

 

2022-03-03 [Uppleva & göra]

Ansök om flagga eller fana

Som ett led i att sprida användandet av svenska flaggan delar Stiftelsen Sveriges Nationaldag varje år ut ett antal flaggor eller fanor till föreningar och organisationer i landet. 

Kommunfullmäktige i Skurups Kommun beslutade i december 2019 att bifalla medborgarförslaget om att dela ut flaggor till privatpersoner. Antalet gåvoflaggor är begränsat till fem stycken per år - så först till kvarn! Tilldelade flaggor överräcks högtidligt under nationaldagsfirandet. Gåvoflaggan är 3 meter lång och passar till flaggstång som är cirka 12 meter.

Ansökningsformuläret som ni finner nedan öppnar den 9 mars och sista ansökningsdatum är den 30 april.

2022-03-01 [Bygga, bo & miljö]

Eldning

Information om eldningsförbud:

  • Just nu råder inget eldningsförbud i Skurups kommun. 

Det finns vissa regler man måste följa då man eldar. I kommunen lokala föreskrifter finns särskilda regler för vissa tider och platser. Är det torrt i marken kan det även utfärdas lokala eldningsförbud. På denna sida hittar du information om gällande regler samt tips på vad som är bra att tänka på när du eldar.

 

2022-02-28 [Uppleva & göra]

Aktuellt

Föreningslivet

2022-02-14 [Utbildning & barn]

Yrkesutbildning - platsförlagd

I Skurup har vi förmånen att få ha utbilda yrkesförare och undersköterskor på plats på Nils Holgerssons utbildningscentrum. Vi har även samarbete med andra kommuner för utbildningar till anläggningsförare, bussförare eller installationstekniker.  

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02