Aktuellt - arkiv

Söktext
2012-10-03 [Bygga, bo & miljö]

Markradon i Skurup

Större delen av kommunen kan bedömas vara normal/lågriskområde. En säker avgränsning mellan normalriskområden och lågriskområden har inte gjorts på grund av att de geologiska förhållandena inom kommunen är så komplicerade. Undantag från detta är dock områden med glacial lera, vilka bedöms som lågriskområden.

2011-11-18 [Bygga, bo & miljö]

När testade du ditt dricksvatten senast?

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör en enskild brunnsägare ta vattenprover.
2010-03-01 [Bygga, bo & miljö]

Förebyggande åtgärder

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har utifrån statistik över de senaste årens bränder tagit fram lättförståelig information som riktar sig till bostadsägare och hyresgäster.

 

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02